Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Kaikki SAK:laiset liitot ovat mukana hallituksen vastaisissa toimenpiteissä.

Hallituksen esitys pienten työpaikkojen irtisanomissuojan heikentämisestä saa vastaansa kaikki SAK:laiset liitot. Ne ovat ovat mukana järjestöllisissä toimissa, mutta toimien aikataulua, laajuutta ja tarkempaa sijaintia ei kerrota etukäteen.

SAK:n hallitus totesi tänään, että järjestölliset toimenpiteet aloitetaan, jos hallitus ei luovu alle 20 hengen yrityksiin kohdistetun irtisanomislain valmistelusta.

– Toivomme edelleen, että hallitus tulee järkiinsä tämän niin sanotun pärstäkerroinirtisanomisen kanssa. Mutta jos näin ei käy, aloitamme järjestölliset toimet, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kertoo.

SAK-laisten liittojen irtisanomissuojan heikennyksen vastustus näkyy työpaikoilla.

Eloranta korostaa, että tyytymättömyys SAK:laisissa liitoissa on yhteistä ja tämän takia kaikki liitot ilmoittavat olevansa mukana. Liittojen toimista on myös neuvoteltu keskenään ja niitä koordinoidaan yhdessä, mutta jokainen informoi toimistaan erikseen.

– Liitot ovat päättäneet toimenpiteet toimipaikkakohtaisesti, mutta niiden aikataulua, laajuutta tai tarkempaa sijaintia ei kerrota etukäteen.

ILMOITUS

Ay-liitot laajalla rintamalla hallitusta vastaan

SAK pitää hyvänä, ettei tyytymättömyys pärstäkerroinirtisanomiseen ole jäänyt pelkästään SAK:laisiin liittoihin, vaan esimerkiksi OAJ, Pro ja Tehy valmistelevat järjestöllisiä toimia.

Ammattiliitto Pro päätti perjantaina aloittaa järjestöllisten toimenpiteiden valmistelun.

– Prolle tässä on kyse jäsenten edunvalvonnasta, ei politiikasta. Hallituksen esitys koskisi merkittävää osaa meidän jäsenistämme, joten on täysin luonnollista, että teemme kaikkemme heidän parhaakseen, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen perustelee.

Pro ilmoittaa järjestöllisten toimenpiteiden yksityiskohdista, vaikutuksista liiton sopimusaloihin, sekä toimenpiteiden aikatauluista erikseen.