Lehtikuva/Markku Ulander

Kiitos Hannu Vesalalle (KU 5.2.) tarkoista huomioista koskien tutkimusta maahanmuuttajille maksetuista Kelan etuuksista. Asia on juuri niin kuin kirjoituksessa sanotaan: lakisääteiset tuet ovat samat kaikille. Kun maahanmuuttaja on saanut oikeuden Suomen sosiaaliturvaan, etuudet ja tuet maksetaan maahanmuuttajille samalla tavoin ja saman suuruisina kuin muillekin.

Raportissa tarkasteltiin maahanmuuttajien osuutta tuen saajista ja maksetuista etuuksista sekä sitä, kuinka yleistä Kelan etuuksien saaminen on maahanmuuttajien joukossa. Raportin lopussa olevassa yhteenvedossa maksettujen etuuksien summa on jaettu väestömäärällä.

Väestömäärään suhteuttaminen on tilastoissa varsin yleinen tapa, jolla havainnollistetaan eroja eri ryhmien välillä. Esimerkiksi Kelassa sitä käytetään kuvaamaan eroja kuntien välillä: kaikkien kunnan asukkaiden saamat Kelan etuudet lasketaan yhteen, ja summa jaetaan kunnan asukasluvulla.

Maksetut etuudet jaettuna väestömäärällä kuvaa ennen kaikkea etuuksien saamisen yleisyyttä. Näin kertoo myös maahanmuuttajien ja muun väestön vertailu. Maahanmuuttajat saavat Kelan etuuksia muuta väestöä yleisemmin. Yksittäisille ihmisille todellisuudessa maksetuista euroista väestömäärään suhteutetut etuudet eivät suoraan kerro.

Maahanmuuttajat ovat muuta väestöä nuorempia sekä useammin työttömiä tai pienituloisia. Työttömyysturvaa maksetaan myös kotoutumiskoulutukseen ja muihin TE-palveluihin osallistumisen ajalta. Nämä tekijät lisäävät Kelan etuuksien tarvetta.

Poliittisten päätöksentekijöiden tehtävänä on arvioida, minkälaisena kysymyksenä he näkevät maahanmuuttajien korkeamman työttömyyden ja yleisemmän Kelan etuuksien käytön ja minkälaisia ratkaisuja tilanteeseen voisi löytyä. Oman näkemykseni mukaan on tärkeää, että kaikki voisivat olla yhtä lailla osallisina yhteiskunnassa ja mahdollisuuksiensa mukaan myös työmarkkinoilla.

Signe Jauhiainen
Tutkimuspäällikkö, Kela

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi 142eur

Tarjous uusille kestotilaajille!

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi nyt vain 142€ – säästä 20 euroa.
Voit maksaa tilauksesi 3, 6 tai 12 kuukauden erissä. Kestotilaajana saat lukuoikeuden myös digilehteen.
Tarjous uusille kestotilaajille on voimassa 18.4. saakka.

Tilaa tästä!