Lehtikuva/Vesa Moilanen

Jatko ministerinä on oman puolueen ja eduskunnan enemmistön käsissä, ulkoministeri kommentoi perustuslakivaliokunnan mietintöä. Itse hän ei ole eroamassa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto sanoi olevansa helpottunut perustuslakivaliokunnan kannasta , jonka mukaan syytekynnys hänen al Hol -toiminnassaan ei ylittynyt.

– Haluan ilmaista helpotuksen tunteen, tässä on vuoden prosessi takana.

Tiedotustilaisuudessaan Haavisto puhui paljon prosessin pitkästä kestosta.

– Vuosi on pitkä aika olla puolustamatta itseään julkisuudessa esitettyjä kovia syytöksiä vastaan.

Hän kertoi, että sen kuluessa al Holista on saatu turvaan 15 lasta.

ILMOITUS

Oman jatkonsa hallituksessa hän sitoi oman puolueen ja eduskunnan enemmistön kantaan. Haavisto jätti suoraan vastaamatta kysymyksiin mahdollisesta erosta, mutta ei ole eroamassa itse.

Valiokunnalle toimittamassaan lausunnossa ja vastineessa Haavisto sanoi, että hänen voidaan katsoa pyrkineen päämääriin, joihin ihmis- ja perusoikeuksien turvaamista koskeva perustuslain pykälä ja YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus ovat velvoittaneet.

Tiedotustilaisuudessa hän sanoi al Holin tilanteesta, että vaikea tilanne on vaatinut nopeita toimia ulkoministeriöltä, jolle kuuluu vastuu Suomen kansalaisten, ennen kaikkea lasten suojelusta tällaisessa tilanteessa.

– On toimittu niin Suomen lain kuin lasten oikeuksia koskevien kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

– Tulevaisuuden ulkoministereille minulla on vain yksi neuvo: on parempi joutua perustelemaan avun antamista kuin auttamatta jättämistä.

Perustuslakivaliokunta piti moitittavana Haaviston toimintaa hänen yrittäessään siirtää ministeriön konsulipäällikön toiseen tehtävään.

– Valiokunta on kuullut yhtätoista asiantuntijaa, joitakin heistä useampaan kertaan. Lausunnoista näkyy kuultujen asiantuntijoiden enemmistön selvä kanta: mitään väärää tai lainvastaista ei ole tapahtunut. Toiminta lasten auttamiseksi on ollut asianmukaista, Haavisto sanoi.