Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

”Perustuslakivaliokunnan mielestä Haaviston menettelyn moitittavuutta ei voida pitää kokonaisuutena arvioiden vähäisenä.”

Ulkoministeri Pekka Haavisto ei ole menetellyt virkatoimissaan perustuslaissa tarkoitetulla tavalla lainvastaisesti yrittäessään siirtää ministeriön konsulipäällikön toiseen tehtävään. Haaviston menettelyä on kuitenkin pidettävä hallintolain ja ulkoasianhallintolain vastaisena ja siten moitittavana, perustuslakivaliokunta toteaa keskiviikkona julkistamassaan mietinnössä.

Kyse on vuonna 2019 tapahtuneesta al Holin leirin asian hoitamisesta.

Perustuslain ministerisyytteen nostamiselle asetettu korotettu syyksiluettavuusvaatimus edellyttää tahallisuutta tai törkeä huolimattomuutta. Se ei täyty asiassa.

”Perustuslakivaliokunnan mielestä edellytyksiä syytteen nostamiselle ei näin ollen ole”, mietinnössä todetaan.

”Perustuslakivaliokunnan mielestä Haaviston menettelyn moitittavuutta ei voida pitää kokonaisuutena arvioiden vähäisenä”, mietintö jatkuu.

Vastalauseen tehneiden vihreiden mielestä mietinnössä olisi pitänyt todeta, että Haavisto ei ole toiminut asiassa lainvastaisesti.