Lehtikuva/Elokapina - Extinction Rebellion

Poliisin periaatteena on välttää voimankäyttöä. Jos se ei onnistu, käytetään sitä, joka on lievin, mutta riittävän tehokas, Poliisihallitus selvitti sisäministeriölle.

Poliisitoiminnan periaatteena on voimankäyttötilanteen välttäminen, toteaa Poliisihallitus sisäministeriölle antamassaan selvityksessä viime lauantain Elokapina-mielenosoituksesta . Helsingin poliisi käytti mielenosoittajiin kaasusumutetta.

Helsingin poliisilaitoksen antaman lausunnon mukaan tilanne ajautui siihen pisteeseen, että poliisin käytössä olleet keinot eivät enää riittäneet. Ne olivat painottuneet jo tuntien ajan neuvoihin, kehotuksiin ja käskyihin.

Myöskään mielenosoittajien fyysinen kantaminen ja siirtäminen jalkakäytävälle ei enää tuottanut toivottua lopputulosta, koska jokaisen poliisin käskyä laiminlyöneen henkilön kuljettamiseen ei ollut voimavaroja. Myös toisiinsa kahliutuneiden mielenosoittajien kantaminen tai irrottaminen kahleista voimakeinoin olisi poliisin mukaan voinut aiheuttaa fyysisiä vammoja.

Lausunnon mukaan poliisioperaation johtaja hyväksyi OC-sumutteen käytön lievimpänä käytettävissä olevana voimakeinona väkijoukon hajottamiseen. Ennen sumutteen käyttöä oli vielä varmistettu, että sumutteen käyttö on olosuhteissa mahdollista ja niiden käyttö kohdistui vain rajattuun joukkoon mielenosoittajista.

Poliisi oli lisäksi varoittanut mielenosoittajia sumutteen käyttämisestä sekä antanut viisi minuuttia aikaa poistua itse ajoradalta.

ILMOITUS

”Mielenilmaisun vapaus ei oikeuta rikkomaan lakia”

Voimakeinojen käytön harkinnassa arvioitiin ”väkijoukon aiheuttamaa merkittävää liikennehaittaa, käytössä olevia poliisiresursseja, vaihtoehtoisia keinoja sekä poliisiresurssien vapauttamista kiireellisten hälytystehtävien hoitamiseen. Tilanteessa tuli myös arvioida vaihtoehtoisia tapahtumainkulkuja, jos tilanteen olisi annettu jatkua”.

Poliisin mukaan mielenilmaisun vapaus ei tarkoita vapautta rikkoa lakia. Voimakeinojen käyttö tapahtui tilanteessa, jossa osa mielenosoittajista oli asettautunut vilkasliikenteiselle Kaisaniemenkadulle ja sulkenut toiminnallaan ajoradan. Poliisilla ei ollut tästä etukäteen tietoa.

”Mielenilmausta ei keskeytetty”

Poliisin lausunnossa painotetaan, ettei mielenilmaisua keskeytetty missään vaiheessa, vaan poliisi mahdollisti mielenosoittajien ajoradalta poistamisen jälkeenkin mielenilmaisun jatkumisen turvallisesti.

Poliisihallituksen sisäministeriölle antaman selvityksen mukaan tarve voimakeinojen käytölle voi syntyä muun muassa silloin, jos kohdehenkilö ei noudata poliisin antamia neuvoja, kehotuksia tai käskyjä. Tällöin poliisi suorittaa lainmukaisen tehtävänsä loppuun tarvittaessa tarpeellista ja oikeasuhtaista voimakeinoa käyttäen.

Kaikissa tilanteissa poliisi pyrkii hoitamaan tehtävän ensisijaisesti vähimmän haitan periaatteella, kohdehenkilön ja sivullisten turvallisuus huomioiden.

‒ Tarpeellisen voimakeinon valintaan vaikuttaa tilanteen kokonaisarviointi. Esimerkiksi jos lievemmät keinot kuten neuvot, kehotukset ja käskyt osoittautuvat tehottomiksi, voidaan siirtyä käyttämään sitä voimakeinoa joka on lievin, mutta riittävän tehokas käsillä olevan virkatehtävän päämäärän saavuttamiseksi, toteaa poliisijohtaja Sanna Heikinheimo Poliisihallituksesta.

”Luottamus on toimintamme elinehto”

Heikinheimon mukaan on tärkeää, että tapaus arvioidaan myös ulkopuolisten toimesta ja tarvittaessa sen pohjalta kehitetään poliisin toimintaa.

– Poliisille on elintärkeää, että toimintamme on yhteiskunnallisesti hyväksyttävää ja kriittisen tarkastelun kestävää. Tapaus osoittaa, kuinka tärkeää poliisin on sen ohella, että teemme lakeihin ja ohjeistuksiin nojaavia päätöksiä, pystyä myös perustelemaan ne avoimesti sekä osallistua aktiivisesti toimintaamme koskevaan keskusteluun.

– Se miten toimintamme näyttäytyy kansalaisten silmissä, luo perustan suomalaisten poikkeuksellisen korkeaan luottamukseen poliisiin. Luottamus on koko toimintamme elinehto, sanoo poliisijohtaja Heikinheimo.

”Poliisi ei ole roisto”

Elokapina kuittasi torstaina asian omalta puoleltaan selvitetyksi.

”Suomen poliisi ei ole roisto, eikä luottamuksemme heihin ole nollautunut yhdestä voimankäytön ylilyönnistä. Säännöt ovat samat: otamme vastaan sakot ja maksamme ne”, liike twiittasi.

”Meille kansalaistottelemattomuuden oikeuttava epäkohta ei ole poliisi, vaan kiihtyvä ilmastokriisi ja luonnontuho.”