Lehtikuva/Anni Reenpää

Ammattiliittojen mukaan koko sote-ala on palkkakuopassa.

Terveys- ja sosiaalialalla vastaavissa ammateissa työskentelevien palkat ovat kuntasektorilla 0,4–2,3 prosenttia prosenttia suuremmat kuin yksityisellä sektorilla. Kokonaisuutena asetelma kuntasektorilla on päinvastainen. Yksityisen sektorin palkat ovat 2,1–3,0 prosenttia paremmat kuin kunta-alalla.

KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt selvittivät erot kuntasektorin ja yksityisen sektorin palkoissa ja muissa työvoimakustannuksiin vaikuttavissa palvelussuhteen ehdoissa.

Sellaisilla suurten henkilöstöryhmien aloilla kuten terveys- ja sosiaaliala, kasvatus- ja opetusala, kuntasektorin palkat ovat vastaavissa ammateissa työskentelevillä jonkin verran suuremmat kuin yksityisellä sektorilla. Naisilla sektorien väliset suhteelliset palkkaerot ovat selvästi miehiä pienempiä. Naisilla suhteellinen palkkaero on likimain nolla ja miehillä noin 6-7 prosenttia.

Uusimaa erottuu selvästi alueellisessa tarkastelussa. Siellä yksityisen sektorin palkat ovat vastaavissa ammateissa 5–7 prosenttia korkeammat. Lähes joka toisessa maakunnassa kuntasektorin palkat ovat yksityistä sektoria paremmat.

Parhaillaan palkkaneuvotteluja käyville hoitajajärjestöille ei ollut yllätys, että sote-alan sisällä yksityisen sektorin palkkataso jää kuntia alemmaksi.

ILMOITUS

– Ei ole mikään varsinainen uutinen, että koko sote-ala on palkkakuopassa ihan sektorista riippumatta, toteaa Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi.

Palkkatasa-arvon edistämisen kannalta hoitajaliittojen mielestä olisi tärkeämpää tutkia saman koulutustaustan omaavien mies- ja naisvaltaisten alojen palkkaeroja. Esimerkiksi sairaalainsinöörin palkka on yli tuhat euroa suurempi kuin vastaavan koulutustaustan omaavan sairaanhoitajan.

Naisten keskiansio on Tilastokeskuksen mukaan noin 600 euroa pienempi kuin miesten.

– Ilahduttavasti myös hallitusohjelmassa on tunnustettu miesten ja naisten välinen 16 prosenttiyksikön perusteeton palkkaero. Tehyn ja SuPerin esittämä palkkatasa-arvo-ohjelma kuroisi umpeen juuri tätä eroa, muistuttaa SuPerin edunvalvontajohtaja Anne Sainila-Vaarno.

Samapalkkaisuusohjelman kolmikantainen valmistelu ajoi karille viime viikolla. Minkäänlaisia käytännön toimia ei päästy yhdessä sopimaan.

SuPerin ja Tehyn mukaan samapalkkaisuustavoite on vaarassa jäädä jälleen juhlapuheeksi.

Kummankin liiton palkkaan liittyvät tavoitteet liittokierroksella ovat vähintään vientialojen tasoiset palkankorotukset ja niiden lisäksi palkkatasa-arvon edistäminen erillisellä ohjelmalla. Myös työoloihin on järjestöjen mukaan saatava parannusta ja kiky-tunneista on päästävä eroon kustannuksitta. Lisäksi julkisella sektorilla tavoitteena on sote-sopimus.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!