All Over Press / Ismo Pekkarinen

Akavan lipeäminen työmarkkinajärjestöjen rintamasta hallituksen taakse oli suora lahja hallituksen veropottiin.

Hallitus on saanut sovittua ensi vuoden budjetista. Työmarkkinoilla sen sijaan on odotettavissa seuraavien kuukausien aikana turbulenssia, jos hallitus ei peräänny irtisanomissuojan heikentämisestä alle 20 työntekijän yrityksissä.

Perääntymistä hallitukselta ovat vaatineet kaikki palkansaajien keskusjärjestöt: SAK, STTK ja Akava. Eilen Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder kuitenkin hyppäsi hallituksen ja työnantajien leiriin.

Akava äänesti työnantajien leirissä työttömyysvakuutusmaksujen alentamisesta. SAK ja STTK olisivat halunneet maltillisempaa alennusta palkansaajien ja työnantajien maksuihin. Alennus oli Akavan mahdollistama suora lahja hallitukselle.

Työttömyysvakuutusmaksujen alentaminen oli Akavan mahdollistama suora lahja hallitukselle.

Akavan Fjäder poimii rusinoita pullasta

SAK ja STTK halusivat kerätä puskuria pahan päivän varalle, jotta maksuja ei jouduttaisi nostamaan. STTK:n puheenjohtaja Antti Palola oli pettynyt yhteistyön pettämisestä ja arvosteli Fjäderiä vakuutusmaksuäänestyksestä:

ILMOITUS

– Koko palkansaajaliikkeen väliseen yhteistyöhön tämä jättää ikävän jäljen. Yhteistyö ei ole asia, jota tehdään vain itselle edullisissa asioissa. Pidemmällä tähtäimellä rintamakarkuruudesta kärsivät kaikki palkansaajat.

Palolan kitkeryys on ymmärrettävää. Hallitus sai Akavan verohelpotusten takuumieheksi ja liikkumavaraa muihin menoihin. Velka siirtyi tulevaisuudessa työntekijöiden maksettavaksi, jos ja kun suhdanteiden ja kasvun heiketessä työttömyysvakuutusmaksut nousevat.

Suomen Yrittäjät SAK:n niskassa

Suomen Yrittäjillä ja SAK:lla ei ole kovin lämpimät välit. Yrittäjien aggressiivisuus ja vallanhimo ovat kasvaneet huomattavasti työmarkkinasioissa Mikael Pentikäisen aloitettua toimitusjohtajana.

Yrittäjät syyttää SAK:ta ja sen liittoja vastuuttomuudesta, kun ”ne yrittävät kaataa työllisyyttä ja tuottavuutta vahvistavan uudistuksen poliittisilla lakoilla”. Monen asiantuntijan voimin on kuitenkin kyseenalaistettu hallituksen esittämän irtisanomissuojan työllisyyttä edistävä tavoite.

Yrittäjät valmistelevat vastatoimia

Suomen Yrittäjien puheenjohtajan Jyrki Mäkysen mukaan irtisanomissuojan heikentäminen lisää rekrytointien ja irtisanomisten virtaa, ja siten parantaa mahdollisuuksia työllistyä.

Yrittäjät valmistelevat vastatoimia SAK:n mahdollisille poliittisille lakoille. Teollisuusliitto ilmoitti viime perjantaina aloittavansa mittavat järjestölliset toimet hallitusta vastaan, mikäli se ei lopeta pienissä yrityksissä irtisanomista helpottavan lain valmistelua.

Teollisuusliitto sanoo kertovansa myöhemmin toimien laajuudesta. Myös muissa SAK-laisissa liitoissa käsitellään asiaa.

Hallituksen syntilista työmarkkinoilla on pitkä

Työmarkkinoiden tunnelmia kiristävät myös hallituksen aikaisemmat leikkaukset ja perustuslakien vastaiset esitykset, joita hallitus on joutunut perumaan. Karvaan kiky-sopimuksen työmarkkinajärjestöt hyväksyivät, kun oli valittava ruton ja koleran välillä.

Julkisen puolen lomarahoja leikkaava ja työaikaa pidentävä kiky-sopimus oli yhteiskuntasopimusta helpommin nieltävissä. Edelleenkin siitä taistellaan. Työttömyysvakuutusmaksujen alentamisella paikattiin työntekijöiden kiky-sopimuksen heikentämää ostovoimaa.

Edelleen avoinna on myös aktiivimalli kakkoseksi nimetty työttömiä kurittava hallituksen esitys.