Jarno Mela

Myöskään tietosuojavaltuutettu ei ennen eilistä Helsingin Sanomien uutista ollut kuullut asiasta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa tai eduskunnan sote-seurantaryhmässä ei ole käsitelty kohua herättänyttä niin kutsuttua sote-pisteytystä, kertoo vasemmistoliiton kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen. Hän istuu valiokunnassa ja seurantaryhmässä vasemmistoliiton edustajana.

– Tämä on erittäin hyvä kysymys, miksi valiokunta ei ollut tietoinen tällaisesta mallista, Pekonen sanoo.

Pekonen ei ole yksin ihmettelynsä kanssa, koska myöskään tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio ei ollut kuullut asiasta. Tästä kertoi eilen Uusi Suomi.

Helsingin Sanomat on eilen ja tänään kertonut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella tekeillä olevasta mallista. Mallin ideana olisi muodostaa ihmiselle hinta, jonka häntä hoitava sote-keskus saisi Kelalta. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että hyväkuntoisesta ihmisestä saisi pienemmän korvauksen kuin paljon sairastelevasta ihmisestä.

Tällä pyrittäisiin välttämään niin kutsuttua kermankuorintaa, jotta yksityiset terveysyritykset eivät haalisi vain hyväkuntoisia ja perusterveitä ihmisiä asiakkaikseen.

ILMOITUS

Tätä maksua kutsutaan niin sanotuksi kapitaatiomaksuksi. Pekonen sanoo, että oppositio on ollut huolissaan juuri kapitaatiomallista.

– Nyt ilmeisesti tähän huoleen on herätty myös muualla. Nyt on sitten ilmeisesti valmistelussa ja selvittelyssä tällainen malli, jossa ihmisiä voitaisiin pisteyttää sairaushistorian perusteella, Pekonen sanoo.

Millainen aikataulu

Pekonen sanoo, että sosiaali- ja terveysvaliokunnassa käsitellään parhaillaan hallituksen esitystä ihmisten toissijaisten terveystietojen käsittelystä.

– Hallituksen esityksessä on puhuttu pelkästään tutkimuksesta.

Nyt julki tulleesta THL:n selvityksestä ei Pekosen käsityksen mukaan ole olemassa vielä hallituksen esitystä.

– Onko se tarkoitus tuoda sote-uudistuksen kanssa saman tien voimaan vai mikä tämän aikataulu on. Tämä tuntuu käsittämättömältä.

Yksityistäminen edellyttää pisteyttämistä

Pekonen huomauttaa, että minkäänlaista pisteytysmallia ei tarvitsisi tehdä, jos sote-uudistukseen ei olisi kytketty sosiaali- ja terveyspalveluiden laajaa avaamista markkinoille.

– Jos ruvetaan pisteyttämään henkilötasolla, se kertoo markkinavoimasta, joka sote-puolella tulee uudistuksen myötä jylläämään.

Hallitus runnoo kovaa vauhtia sote- ja maakuntauudistusta eteenpäin. Lakipaketista on tarkoitus äänestää ennen eduskunnan kesätaukoa. Pekonen on useaan otteeseen ihmetellyt kiirettä ja huomauttanut, että avoimia kysymyksiä on todella paljon.

– Minulla sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenenä puuttuu kokonaiskuva. Mitä kaikkea sote-uudistukseen liittyen on valiokuntaan vielä tulossa hallituksen esityksinä, hän kysyy.

Kukaan ei esimerkiksi tiedä, minkälaisiksi tulevien sote-keskusten asiakasmaksut määräytyvät. Niitä koskeva lakipaketti tulee eduskuntaan vasta syksyllä, kuten Pekonen Kansan Uutisille maaliskuussa kertoi.