Kansan Uutisissa 27.10. (verkossa 29.10.) Ilmarisen viestintäjohtaja Päivi Sihvola kirjoitti: ”Keva hoitaa julkisen sektorin eläkkeitä, eikä sillä ole kilpailijoita.” Tämä väite on siinä mielessä harhaanjohtava, että myös Keva joutuu kiinnittämään huomiota palveluidensa kilpailukykyisyyteen ja muun muassa maksurakenteeseen.

Kevan jäsenyhteisöistä vain kunnat, ja jatkossa maakunnat, on lailla säädetty Kevan jäsenyhteisöiksi. Kaikki muut Kevan jäsenyhteisöt, eli kuntien ja jatkossa maakuntien määräysvallassa olevat yhtiöt ja muut yhteisöt, voivat valita vapaasti Kevan tai yksityisen työeläkeyhtiön kesken.

Yhtiöiden osuus kunta- ja maakuntakonserneissa on kasvussa, joten tämä valintatilanne korostuu tulevina vuosina. Keva hoitaa myös valtion, ev.lut. kirkon ja Kelan eläkeasioita lain perusteella.

Reija Hyvärinen
viestintäjohtaja
Keva