Kansan Uutisissa kirjoitettiin tällä palstalla 20.10. työeläkeyhtiöiden johtajien palkitsemisesta. Tekstissä oli väärää tietoa Ilmarisen johdon palkkioista. Ilmarisen toimitusjohtajan Timo Ritakallion vuosipalkka luontoisetuineen vuonna 2016 oli 513 229 euroa eli vajaat 43 000 euroa kuukaudessa. Pitkän aikavälin tulospalkkiot mukaan laskettuna vuosiansiot olivat 812 303 euroa. Palkkioselvitys julkaistaan vuosittain Ilmarisen verkkosivuilla.

Ilmarisen hallitus on linjannut, että yhtiön palkitsemiskäytäntö on ymmärrettävää, avointa ja erinomaisiin suorituksiin kannustavaa. Palkkioiden tulee olla kilpailukykyisiä mutta kohtuullisia. Palkitseminen tukee yhtiön strategisia tavoitteita ja pitkän aikavälin etua.

Keva hoitaa julkisen sektorin eläkkeitä, eikä sillä ole kilpailijoita. Sen sijaan yksityisen sektorin työeläkeyhtiöt kilpailevat keskenään.

Toisin kuin kirjoituksessa annetaan ymmärtää, Ritakallio kuuluu vain yhden pörssiyhtiön, Outotecin, hallitukseen. Ilmarisen hallitus hyväksyy kaikki jäsenyydet pörssiyhtiöiden hallintoelimissä, ja päätöksenteossa huomioidaan aina työeläkeyhtiön riippumattomuus, jäsenyyden tarkoituksenmukaisuus ja se, ettei jäsenyys aiheuta eturistiriitoja tai haittaa perustehtävän suorittamista.

Päivi Sihvola
viestintäjohtaja
Ilmarinen