Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Uudenmaan Vasemmistoliitto hylkäisi kilpailukykysopimuksen.

Uudenmaan Vasemmistoliitto vetoaa SAK:n jäsenliittoihin ja niiden vasemmistoryhmiin, jotta kilpailukykysopimusta ei hyväksytä. Järjestö kehottaa myös liittojen aktiiveja osallistumaan hallituksen leikkauspolitiikan vastaiseen Joukkovoima-liikkeeseen.

Uudenmaan Vasemmistoliitto on nyreä sopimukselle, koska sen mielestä vastuu Suomen kilpailukykyongelmista kaadetaan pelkästään työntekijöiden kannettavaksi ja maksettavaksi.

Sopimuksessa työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja nostetaan palkansaajilta ja kevennetään työnantajilta. Sosiaaliturvamaksua alennetaan kaikilla työnantajilla. Lisäksi työajan pidentäminen ja julkisen sektorin lomarahojen leikkaus 30 prosentilla tarkoittavat todellisuudessa palkanalennuksia. Ne koskevat aivan erityisesti kuntien pienipalkkaisia, naisvaltaisia aloja.

Työnantajilla ei mitään myönnytyksiä

Uudenmaan Vasemmistoliitto kysyy, onko Suomen kilpailukyky todella kiinni siitä, että esimerkiksi poliisit, opettajat, sairaanhoitajat ja kunnan siivoojat saavat liikaa lomarahaa? Mikäli sopimus hyväksytään, siitä pitää tehdä sukupuolivaikutusten arviointi.

Järjestö kiinnittää huomiota myös siihen, että työnantajapuoli ei joudu tekemään käytännössä mitään myönnytyksiä. Suomalaisilla pörssiyhtiöillä onkin varaa maksaa omistajilleen osinkoa massiiviset 11 miljardia euroa.

Uudenmaan Vasemmistoliitto haluaa työehtosopimuksien toimivan paikallisen sopimisen perälautana. Sopimukset perinteisesti määrittelevät eri alojen vähimmäisehdot ja mikäli näitä ei sopimuksin turvata, viedään työntekijöiltä mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään, mikäli esimerkiksi palkkoja päästään paikallisesti sopimaan nykyistä alakohtaista vähimmäistasoa pienemmiksi.

Mikäli paikallista sopimusoikeutta lähdetään muuttamaan, pitää myös työnantajapuolen olla valmis myönnytyksiin ja sopimusoikeuden parantamiseen työpaikkatasolla, esimerkiksi siirtämällä työehtosopimuksien tulkintaoikeuden työntekijäpuolelle.