Näkökulmia

Mielipide: Arvon mekin ansaitsemme

Sinnikkyys, rohkeus ja luottamus ohjaavat toimintaamme ja asenteitamme paitsi töissä myös vapaa-ajalla. Hyvä työ on enemmän kuin pelkkää työtä! Nämä työelämän arvot eivät korvaa työpaikkojen ja työyhteisöjen omia arvoja, vaan ne auttavat meitä kaikk...