Horisontti

Vasemmistoliiton jäsenistö uudistuu

Horisontti Vasemmistoliitto elää suurta uudistumisvaihetta. Jäsenistön osalta käynnissä on luultavasti suurempi uudistuminen kuin millään muulla puolueella täll...

Myös ay-liikkeen pitää osata lobata

Horisontti Julkisuudessa käydään usein keskustelua siitä, voiko ammattiyhdistysliike ottaa osaa yhteiskunnalliseen toimintaan, ja jos voi niin miten. Käydään my...

KK:sta Tradekaan: Vuosisata edistyksellistä osuustoimintaa

Horisontti Mikä selittää osuustoiminnan valtavan menestyksen Suomessa viime vuosisadan alkuvuosikymmeninä? Miksi kuluttajien osuustoimintaliike, osuuskauppa, ja...

Kasvaako köyhyys Suomessa?

Horisontti Viime aikoina on keskusteltu eriarvoisuuden ja tuloerojen kasvusta. Köyhyys, yksi eriarvoisuuden ilmentymä, ei ole kuitenkaan ollut vahvasti esillä k...

150 vuotta Marxin Pääomaa

HorisonttiSyyskuun 11. päivänä 2017 tuli kuluneeksi 150 vuotta Karl Marxin (1818–1883) Pääoman (1867) ensimmäisen osan julkaisusta. Tätä merkkitapausta ju...

Sivistys-Suomi 1994–2017

HorisonttiHelsingin Sanomien Teema-lehdessä 1/2017 käsiteltiin muun muassa sitä, millainen Suomi on vuonna 2042. Touko Kauppisen artikkeli perustui 16 eri asian...

Kieltääkö EU nollasopimukset?

Horisontti SAK julkisti viime viikolla tavoitteensa syksyn neuvottelukierrokselle. Yksi neljästä kattoteemasta oli nollatuntisopimuslaisten aseman parantaminen....

Kouluissa tapahtuu hyviä muutoksia

Horisontti Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Syvien vahvuuksien koulu -hankkeessa oli 2010–2014 mukana kuusi pilottikoulua ja Kasvuyhteisöllis...