Viimeinen sana

Lisää lahopuuta!

Metsien monimuotoisuus heikkenee huolestuttavaa vauhtia, viestitti metsien monikäytön ekologian professori Anne Tolvanen äskettäin, Suomen luonnon päivän merkei...