Toimituksen valinta

Lapsikauppa on yleistä Kiinassa

Niin Kiinassa kuin muuallakin maailmassa on lapsikaupan raportoitujen uhrien määrä kasvanut. Ihmiskauppiaat selviävät usein ilman rangaistusta. Vähän väliä voi ...

Kenelle kuuluvat maamme malmit?

Kaivosala on kasvanut voimakkaasti. Nyt puhutaan siitä, hyötyvätkö suomalaiset omista luonnonvaroistaan riittävästi ja kuka maksaa ympäristövahingot. Malmien l...