Selfie

Merkityksellistä omistajuutta

Tradeka on muuttunut omistajaosuuskunnaksi, jonka toimintaan jäsenet voivat pian osallistua sijoittamalla tuotto-osuuteen. Miten muutokseen on päädytty, vastu...

Adhd ei vaikuta älykkyyteen

Päivi Viljasalo miten aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö vaikuttaa elämääsi? – Sen vuoksi tapani nähdä asiat ja toimia ovat usein erilaiset kuin muilla. ...