Energia

Suomi on tuulivoiman takapajula

Tuulivoiman osuus on Suomessa selvästi pienempi kuin läntisissä naapurimaissamme. Lisäksi tuulivoimaloiden rakentaminen on hidastumassa huomattavasti. Vain 4,6&...