Jarno Mela

Vasemmistoliiton Kautto arvioi, että työehtosopimusten yleissitovuudesta luopuminen johtaisi työelämän kurjistumisen lisäksi epäreiluun kilpailuun yritysten kesken.

Vasemmistoliiton äänekoskelainen kansanedustaja Juho Kautto kritisoi sitä, että Metsäteollisuuden työnantajat ovat hylänneet työmarkkinoiden perinteisen sopimisen kulttuurin, kun nämä erkaantuivat valtakunnallisista työehtosopimuksista.

Teknologiateollisuuden työnantajat ovat osittain seuranneet samaa esimerkkiä. 

Kautto puhui asiasta eduskuntaryhmänsä kesäkokouksessa Vaasassa torstaina.

– Emme voi tätä seurata sivusta etenkään jos tämä leviää myös hyvin pirstaloituneisiin ja pienipalkkaisiin aloihin, Kautto sanoo. 

Tavoitteena musertaa yleissitovuus

Kautto ei pidä paikallista sopimista huonona, kun se tehdään aidosti sopimalla. Hänen mielestään Metsä- ja Teknologiateollisuuden tavoitteena on kuitenkin murentaa yleissitova työehtosopimusjärjestelmämme. 

ILMOITUS

– Mikäli näin tapahtuu, on se turmiollista paitsi työntekijöille myös niille reiluille työnantajille, jotka haluavat turvata työntekijöidensä kohtuullisen palkkatason ja muut ansaitut työehdot, hän sanoo.

– Olen keskustellut useiden yrittäjien kanssa ja he ovat poikkeuksetta kannattaneet yleissitovuutta, joka turvaa osaltaan samat pelisäännöt kaikille yrittäjille.

Tilalle lakeja?

Kautto korostaa sitä, että jos sopimusten yleissitovuus heikkenee, tarvitaan huomattavia parannuksia työlainsäädäntöön.

Lakeja tarvittaisiin muun muassa säätelemään minimipalkkaa, luottamusmiesten asemaa ja sairauspäiviä. Kautto huomauttaa, että tällaisten työehtosopimusasioiden lakiin vieminen olisi suomalaiselle yhteiskunnalle tuntematon ja raskas prosessi. 

Hän näkee lisäksi tarpeelliseksi yhteistoimintalain uudistamisen.

– Tällä hetkellä yhteistoimintalaki on maksimillaan kuuden viikon teatteri, jonka jälkeen työnantaja yksin saa tehdä päätöksensä. Ei kuulosta ainakaan aidolta paikalliselta sopimiselta, sanoo Kautto.