JUKO varoittaa politisoimasta sote-alan palkankorotuksia.

Neuvottelut sote-sopimuksesta alkavat 19. elokuuta. Julkisen sektorin neuvottelujärjestö JUKO muistuttaa, että neuvottelut myös sote-alan palkankorotuksista kuuluvat työmarkkinajärjestöille, eivät politiikkapöytiin.

–  Sosiaali- ja terveysalan palkkojen ja työehtojen rahoittaminen on merkittävä yhteiskunnallinen asia, mutta valtion ja kuntien budjetista tulevan rahan kohdentaminen palkankorotuksiin ratkaistaan vain ja ainoastaan työmarkkinaneuvotteluissa, huomauttaa JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

JUKO edustaa julkisalojen 200 000:ta akavalaista asiantuntijaa ja esihenkilöä.

Poliitikkojen vaalilupauksissaan jakamat palkankorotukset ovat ennenkin johtaneet työmarkkinakaaokseen, Löfgren muistuttaa. Oikea paikka nostaa sote-ala palkkakuopasta on työmarkkinajärjestöjen yhteistyössä käymät työmarkkinaneuvottelut.

Sitoutuneet ammattilaiset avainasemassa

Löfgren painottaa, että korona on entisestään vahvistanut sitoutuneiden ammattilaisten merkitystä sosiaali- ja terveydenhuollon koko ketjussa.

ILMOITUS

–  Hoitovelan ja henkisen pahoinvoinnin hoito on sote-henkilöstön harteilla senkin jälkeen, kun korona on saatu hallintaan.

Tässä epäonnistutaan Löfgrenin mukaan ilman kannustavia työehtoja ja riittävää rahoitusta. Näillä on suora yhteys myös ammattien veto- ja pitovoimaan.

Esihenkilöt sote-alalla työskentelevät kovan paineen alla johdon vaatimusten ja kuormitetun henkilöstön välissä.

–  Säästämme yhteiskunnan varoja ja parannamme henkilöstön jaksamista ja työn vaikuttavuutta, kun turvaamme esihenkilöille mahdollisuudet suunnitella toimintoja, johtaa ihmisiä ja ohjata riittävästi käsipareja arjen työhön, Löfgren korostaa.

Neuvottelut sote-sopimuksesta alkavat

Lähes 180 000 kuntien tai kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevää palkansaajaa siirtyy Kunnallista yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES) uuden työ- ja virkaehtosopimuksen sote-sopimuksen piiriin 1. syyskuuta.

Sopimuksen osapuolet neuvottelevat palkkaus- ja työaikamääräysten kehittämisestä syksyn aikana. Neuvottelut alkavat torstaina 19. elokuuta.

–  Haluamme varmistaa sote-henkilöstölle sellaiset työehdot ja -olot, että ala houkuttelee uusia opiskelijoita ja että sote-ammattilaiset tuntevat ylpeyttä työstään, JUKOn Maria Löfgren sanoo.

Sote-sopimus ja muut kunta-alan sopimukset ovat voimassa 28. helmikuuta 2022 saakka.