Antti Yrjönen

Vasemmistoliiton Lohikoski vaatii, että asuntosijoittajien veroedusta taloyhtiölainoissa on luovuttava.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikosken mukaan asuntosijoittajien veroetu tulee poistaa osana keinoja, joilla vahvistetaan Suomen veropohjaa.

Lohikoski peräänkuuluttaa myös laajempaa veroremonttia varallisuuserojen kasvun taittamiseksi. Hän puhui asiasta torstaina vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Vaasassa.

Lainoilla kerrytetään varallisuutta

Lohikosken mukaan taloyhtiölainoista on tullut asuntosijoittajille keino kerätä varallisuutta ilman, että siitä maksetaan veroja. Sijoittajat voivat vähentää yhtiölainan lyhennyksen vuokratuotosta.

– Asuntosijoittajan varallisuus siis karttuu ilman, että hän maksaa euroakaan pääomaveroa saamistaan vuokratuloista, Lohikoski sanoo.

– Nykyjärjestelmä on ongelmallinen myös ylivelkaantumisen näkökulmasta ja kyseinen verovähennysoikeus olisi syytä poistaa.

ILMOITUS

Lohikoski muistuttaa siitä, että samaan aikaan kasvukeskusten pienituloiset käyttävät yhä suuremman osan tuloistaan asumiseen.

ARA:n tavoitteessa pysyttävä

Lohikoski painottaa sitä, että etenkin kasvukeskusten asuntopulan lievittämiseksi on syytä pitää kiinni hallituksen tavoitteesta rakentaa 10 000 ARA-asuntoa vuosittain.

– Valtiovarainministeriön ensi vuoden budjettiehdotuksessa esitetty 50 miljoonan euron vähennys kohtuuhintaisen asuntotuotannon korkotukilainavaltuuteen on peruttava lopullisesta budjettiesityksestä.

Varallisuuserojen kasvuun puututtava

Lohikosken mukaan Suomessa on käynnistettävä laajempi keskustelu varallisuuserojen kasvun taittamisesta. Tilastokeskuksen tuoreiden tilastojen mukaan varallisuuserot Suomessa ovat jatkaneet kasvuaan. Vaurain kymmenys väestöstä omistaa jo puolet kaikkien kotitalouksien yhteenlasketusta nettovarallisuudesta. 

– On selvää, että tarvitsemme laajemman veroremontin. Nyt olisi korkea aika käynnistää valmistelu varallisuusveron käyttöönottamiseksi. Maltillisellakin varallisuusverolla voidaan kerätä tärkeitä lisätuloja valtion kassaan, Lohikoski sanoo.

Hallitus on sopinut tekevänsä budjettiriihessä syyskuussa päätöksiä 100–150 miljoonan euron valtiontaloutta vahvistavista veroratkaisuista.