Talentia

Kunnissa tikittää lastensuojelun aikapommi. Talentia vaatii välitöntä puuttumista epäkohtiin

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vaatii korjausta tilanteeseen, jossa kuntien henkilöstövaje vaarantaa lastensuojelun asiakkaiden tilanteen.

Järjestö vetoaa lastensuojelulakiin, jonka mukaan yhden lastensuojelun sosiaalityöntekijän vastuulla saa olla enintään 35 lasta. Aluehallintovirastot ovat kuitenkin joutuneet ottamaan tarkasteluun kuntia eri puolilla Suomea lasten enimmäismäärän ylittymisen takia.

Pohjois-Karjalassa toimiva Siun sote sekä Etelä-Savon Essote ovat saaneet asiasta uhkasakon. Ylen mukaan esimerkiksi Kaavin kunnassa asiakasmäärä on ollut jopa kaksinkertainen lain määräyksiin verrattuna. Myös Rovaniemi, Oulu, Espoo ja Vantaa ovat saaneet hiljattain aluehallintovirastoilta selvityspyynnön lastensuojelulain noudattamisen laiminlyönnistä.

”Kunnat ovat tehneet vain näennäisiä toimia”.

Tilanne on laajasti tiedossa.

– Olemme saaneet lukuisia yhteydenottoja siitä, että kunnat eivät ota lakia vakavasti ja tee todellisia toimenpiteitä rekrytoidakseen sosiaalityöntekijöitä. Kyseessä ei ole leikin asia vaan lapsen etu, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo.

Ilmoituksia työntekijöiltä

Länsiväylä-lehti uutisoi kesäkuussa, että 12 lastensuojelun johtavaa sosiaalityöntekijää teki Espoon tilanteesta valituksen aluehallintovirastoon. Myös Essoten uhkasakon taustalla ovat työntekijöiltä tulleet ilmoitukset (Länsi-Savo).

ILMOITUS

Työntekijöiden huoli koskee kautta linjan juuri lastensuojelun henkilöstövajetta ja sen seurauksia.

– Sosiaalihuollon henkilöstöä sitoo ilmoitusvelvollisuus. Tilanteissa, joissa työnantaja ei kanna omaa vastuutaan, tulee työntekijöiden ja esihenkilöiden tehdä siitä ilmoitus oman alueen aluehallintovirastoon. Juuri siten työntekijät ovat toimineet näissä tapauksissa, mutta olen pettynyt työnantajien reagointiin ja siihen, että kunnat eivät ole kantaneet vastuutaan, Karsio sanoo.

Korona kurjisti

Viime vuonna Kuntaliiton koronakyselyn tuloksista kävi ilmi, että lastensuojelun tarve kiihtyi entisestään korona-aikana samalla, kun työvoimatilanne on kurjistunut.

– Lastensuojeluilmoitusten määrä näyttää olevan pysyvässä kasvussa ja kuormittavan sekä sosiaalihuoltolain mukaisia perhepalveluja että lastensuojelua, Talentian erityisasiantuntija Alpo Heikkinen kertoo.

Karsio huomauttaa, että lastensuojelulain mitoitukseen on kunnissa kuitenkin ollut aikaa varautua.

Työvoimaa saa rahalla

Kuntien rekrytointiongelmiin on Karsion mukaan olemassa yksinkertainen ratkaisu.

– Ensimmäinen ratkaisu on palkkauksen korjaaminen. Kunnat ovat tehneet vain näennäisiä toimia, kuten nostaneet vakanssien määrää, mutta palkkaukseen ei ole panostettu, hän sanoo.

– Palkkauksen kuntoon laittaminen tuottaa lopulta säästöä, kun asiakkaiden tilanteet eivät pääse kriisiytymään henkilöstöpulan takia.

Talentia muistuttaa myös siitä, että julkisen vallan käyttöä sisältäviä työtehtäviä, joihin liittyy asiakkaan perusoikeuksia turvaavia viranomaispäätöksiä, ei voi teettää yksityisten yritysten ostopalveluina.