Emma Grönqvist

Naisjärjestöt ovat pahoillaan siitä, että häirintäkeskustelu on tuonut esille uhreja vähätteleviä ja syyllistäviä asenteita

Naisjärjestöjen Keskusliitto haluaa kertoa, että uskoo seksuaalihäirintää kokeneita.

Järjestö toteaa keskiviikkona lähettämässään tiedotteessa, että viime päivien häirintäkeskustelut ovat tuoneet esille uhreja vähätteleviä ja syyllistäviä asenteita. Se painottaa sitä, että valta-aseman väärinkäyttö millä tahansa yhteiskunnan osa-alueella on aina tuomittavaa ja väärin. Vastuu on aina aikuisella ja valta-asemassa olevalla.

– Kaikki ilmi tuleva häirintä tulee aina ottaa vakavasti ja selvittää, järjestön puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén korostaa.

”Teemme kaikkemme, jotta he eivät jää yksin”.

Hän toteaa järjestön luoneen askelmerkit, joilla yhteisöt voivat ehkäistä kaikenlaista ahdistelua ja kiusaamista.

– On tärkeää, että kaikki puolueet, politiikassa mukana olevat ja muut yhteisöt nyt varmistavat, että omat toimintatavat ovat kunnossa ja että rakenteilla tuetaan häirinnän ehkäisyä ja siihen puuttumista, Sirén sanoo.

ILMOITUS

.

Myytit ylläpitävät häirintää

Naisjärjestöt tähdentävät, että häirintää pitävät yllä myytit, joiden mukaan seksuaaliväkivallan kokija on itse toiminnallaan tai pukeutumisellaan vaikuttanut siihen, että on tullut häirityksi.

Se muistuttaa siitä, että erityisesti nuorten kokema seksuaalihäirintä on järkyttävän yleistä. Puolet kouluterveyskyselyyn vuonna 2021 vastanneista tytöistä kertoi kokeneensa häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua viimeisen vuoden aikana. Järjestö huomauttaa, että kyse on aina vallan väärinkäytöstä, eikä häirintää kokeneelle voi sysätä vastuuta häirinnästä.

– Haluamme 72 jäsenjärjestön ja 400 000 jäsenen voimin sanoa, että uskomme seksuaalihäirinnän kokijoita ja teemme kaikkemme, jotta he eivät jää yksin, pääsihteeri Terhi Heinilä sanoo.

Vallankäyttö raiskauksen määritelmään?

Seksuaalirikoslain uudistamisen yhteydessä Naisjärjestöjen Keskusliitto esitti, että raiskauksen määritelmä kattaisi myös vallan väärinkäytön tilanteet. Liitto toivoo, että eduskunta ottaa vallan väärinkäytön tilanteet käsittelyyn. Se painottaa, että uhrin haavoittuva asema ja tekijän valta-asema tulee tunnistaa rikostutkinnassa, syyteharkinnassa ja tuomioistuinkäsittelyssä nykyistä paremmin.

Liiton hallitusohjelmatavoitteissa esitetään tarkennuksia työturvallisuuslakiin sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeihin keinoina seksuaalihäirintään puuttumiseksi.