Lehtikuva/Anni Reenpää

– Yksityisen sosiaalipalvelualan palkat ovat jääneet huomattavasti jälkeen kuntasektorin palkoista. Nämä perusteettomat palkkaerot on korjattava, jotta alan veto- ja pitovoima saadaan turvattua, sanoo Tehyn juristi Mirja Kinnunen.

SuPer, Tehy ja ERTO julistavat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon yksityiselle sosiaalipalvelualalle. Koko sopimusalaa koskeva kielto alkoi tänään tiistaina klo 12 ja se päättyy näillä näkymisn perjantaina 1.7.

Toimenpiteellä halutaan vauhdittaa neuvotteluja Hyvinvointiala HALI ry:n kanssa, sillä neuvottelut eivät ole edenneet järjestöjen toivomalla tavalla. Neuvotteluja vaikeuttavat järjestöjen mukaan lisäksi työnantajaliiton tekemät merkittävät heikennysesitykset.

– Hoitajapula koettelee todella voimakkaasti yksityistä sosiaalipalvelualaa eikä työnantajalla ole aitoa halua ratkaista yhteistä haastetta, SuPerin, Tehyn ja ERTOn neuvottelijat kertovat.

Vetovoima kuntoon

– Alan vetovoiman parantamiseksi tarvitaan palkkausta ja työoloja parantavia ratkaisuja myös pitkällä tähtäimellä, siksi palkankorotusten on oltava jo tehtyjä ratkaisuja parempia, SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola sanoo.

Myös työssä jaksamista ja työntekijöiden turvaa lisäävät parannukset on hänen mukaansa viimein otettava vakavasti.

– Työoloihin voidaan vaikuttaa myös parantamalla työsuojeluvaltuutettujen asemaa, joka on yksityisellä sosiaalipalvelualalla heikolla tolalla.

SuPer, Tehy ja ERTO kuuluvat neuvottelujärjestö Sote ry:hyn. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 70 000 työntekijää, joista Sote ry edustaa selvästi valtaosaa.