Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Upseeriliitto, Aliupseeriliitto, Päällystöliitto sekä JHL suunnittelevat kartoittavansa yhdessä jäsenistönsä mielipidettä toimista, joilla asiaa ryhdytään edistämään, koska keskustelut puolustushallinnon virkakunnan kanssa eivät ole johtaneet tuloksiin.

Henkilöstöjärjestöjen yhteisen tiedotteen mukaan puolustushallinnon virkakunta vastustaa Puolustusvoimissa työskentelevien työaikalain uudistamista, vaikka henkilöstön työssäjaksamisesta huolehtiminen on osa Suomen puolustusvalmiutta.

– Koska asia ei ole edennyt neuvotteluteitse, päättäjien ja lainsäätäjien on kannettava vastuunsa henkilöstön jaksamisesta, vaativat Puolustusvoimissa työskenteleviä sotilaita ja siviilejä edustavat henkilöstöjärjestöt Upseeriliitto, Aliupseeriliitto, Päällystöliitto sekä JHL.

Puolustusvoimien henkilöstöä ei koske yleinen työaikalaki, vaan heihin sovelletaan työaikasäännöksiä, jotka järjestöjen mukaan heikentävät työssäjaksamista.

-Kesälomia on siirretty lukuisten harjoitusten takia, ja syksyllä on edessä uudet harjoitukset ilman palauttavaa aikaa.

”Työssäjaksaminen on osa puolustusvalmiutta”

-Henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen on osa Suomen puolustusvalmiutta. On käsittämätöntä, jos päättäjät eivät tätä ymmärrä. Nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa ei luulisi kenelläkään olevan varaa rapauttaa tärkeintä voimavaraansa – henkilöstöä. Työntekijät voivat paremmin ja voimavarat lisääntyvät, kun työaika ja vapaa-aika ovat tasapainossa, muistuttaa ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

Lisäksi nykyinen työaikalainsäädäntö asettaa henkilöstön epätasa-arvoiseen asemaan suhteessa muuhun yhteiskuntaan.

ILMOITUS

”Harjoitusten ja meripalvelun kerrytettävä työaikaa”

Sotilaallisten harjoitusten lisääntyminen ja pitkien meripalvelujaksojen on kerrytettävä työaikaa, jotta henkilöstö voi palautua vapaa-ajallaan, henkilöstöjärjestöt toteavat.

-Kesälomia on siirretty lukuisten harjoitusten takia, ja syksyllä on edessä uudet harjoitukset ilman palauttavaa aikaa. Tilanne on kestämätön. Kohonneen valmiuden tilassa työntekijät Puolustusvoimissa ovat entistä kovemmilla ja heidän työkykynsä on vaarassa. Tukea tarvitaan välittömästi, vaatii Upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita.

-Sotilaallisen harjoituksen ja meripalvelun rasituksista on palauduttava. Työaikamääräyksiä on voitava kehittää lähemmäs 2020-luvun työelämää, Aliupseeriliiton puheenjohtaja Jyrki Surkka.