Lehtikuva/Anni Agren

Vasemmistoliiton Honkasalo muistuttaa siitä, että oikeus hakea turvapaikkaa on ihmisoikeus.

Vasemmistoliiton kansanedustaja, puolueen tuore varapuheenjohtaja Veronika Honkasalo pitää huolestuttavana keskusteluilmapiiriä, jossa yhä yleisemmin asetetaan vastakkain ihmisoikeudet ja turvallisuus.

– Tälle aikakaudelle on ominaista, että aivan perustavanlaatuiset ihmisoikeudet kyseenalaistetaan. Oikeus hakea turvapaikkaa on ihmisoikeus. Tätä joutuu nykyään toistamaan, Honkasalo sanoo.

Hän puhui asiasta tiistaina eduskunnassa, jossa käsiteltiin hallituksen esitystä rajavartiolain muuttamisesta.

Hallitus esittää kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämistä rajalla.

Solvaten ja leimaten

Honkasalon mukaan usein juuri turvapaikanhakijoista puhutaan solvaten ja leimaten, ja heidän oikeutensa olemassaoloon kiistetään. Hän korostaa, että Suomi valvoo rajojaan kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Hän muistuttaa myös siitä, että suojelua hakevilla tulee olla mahdollisuus tehdä turvapaikkahakemus.

– Suomi ei voi missään tilanteessa kieltäytyä vastaanottamasta turvapaikkahakemuksia ilman, että silloin loukattaisiin perustuslakiin, EU-säädöksiin ja kansainvälisiin velvoitteisiin sisältyvää palautuskiellon periaatetta, Honkasalo sanoo.

ILMOITUS

Eduskunnan käsittelyssä parhaillaan olevassa hallituksen esityksessä esitetään kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämistä Suomen rajalla yhteen tai useampaan rajanylityspaikkaan.

Edellytyksenä olisi, että tämä on välttämätöntä esimerkiksi poikkeuksellisen suuren maahantulijoiden määrän takia tai kansalliselle turvallisuudelle aiheutuvan vakavan uhan torjumiseksi.

Ihmisoikeudet entistä tärkeämpiä

Honkasalo muistuttaa, että mahdollisten hybriditoimenpiteiden tarkoitus on nimenomaan aiheuttaa epävarmuutta ja sekaannusta.

– Tällaisessa tilanteessa on entistä tärkeämpää, että seisomme yhtenä rintamana demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien takana, hän korostaa.

– Vaikeina hetkinä ihmisoikeusjärjestelmää koetellaan, mutta on tärkeää, nyt ehkä enemmän kuin koskaan aiemmin, että varmistamme ihmisoikeuksien toteutumisen ja turvaamme demokratian vakauden, hän sanoo.