Tuomas Talvila

Ilmaston lämpenemisestä johtuva asuntojen kuumuus on yksi ikäihmisten kotona asumista nykyisin uhkaava tekijä.

Eläkeläiset ry:n valtuusto vaatii toimia ikäihmisten turvallisen asumisen puolesta. Asuntojen kesäisen kuumuusongelman ratkaisujen etsinnän lisäksi järjestö pitää tärkeänä myös lisätä ikäihmisten kotona asumisen ja asuntojen korjaustarpeiden kartoituksia.

– Tilastojen mukaan hellekesä voi aiheuttaa Suomessa jopa 350 – 400 ennenaikaista kuolemaa, enemmän kuin esimerkiksi tulipalot. Asunnon lämpötilassa ei ole kyse vain mukavuudesta, vaan terveydestä, muistuttaa järjestön puheenjohtaja Matti Huutola.

Eläkeläiset esittää kotitalousvähennystä täydentävän euromääräisen kotitalousavustuksen käyttöönottoa, sen turvin pienituloiset asukkaat voisivat korjata asuntojaan. Asunnon säännöllinen kunnostaminen ja esteettömyyttä lisäävät muutostyöt auttavat ikäihmisiä asumaan turvallisesti kotonaan entistä pidempään, järjestö korostaa kannanotossaan.

Vanhuuspalvelulakiin tulee järjestön mukaan saada mahdollisuus vammaispalvelulain kaltaiseen avustukseen asunnon muutostöitä varten.

Eläkeläiset ry katsoo lisäksi, että pienituloiset tarvitsevat tukea asuntojen energiamuutoksiin päästäkseen eroon kallistuvista fossiilisista polttoaineista. Energiamuutostukien hakemista tulisi helpottaa ja ikäihmisille tulisi tarjota nykyistä enemmän tukea ja neuvontaa hakuprosessiin.

ILMOITUS

Ilmalämpöpumppujen asentamista edistettävä

Paras ratkaisu asuntojen kuumuusongelmaan on järjestön mukaan ilmalämpöpumpun asennus. Sen asentamista ikäihmisten asuntoihin tulisikin edistää ja helpottaa nykyisestä.

Ikäihmisten asunnoissa ilmastointi ja viilennys tulee järjestön kannanoton mukaan turvata myös vanhojen asuntojen osalta. Kerros- ja rivitaloissa tulisi tarvittaessa lieventää rakentamisen ja remonttien sääntelyä, jotta mahdollisimman moneen asuntoon voidaan asentaa viilennysjärjestelmät välittämättä esimerkiksi julkisivukysymyksistä, järjestö toteaa.

Eläkeläiset vaativat ikäihmisten turvallisen kotona asumisen ja korjaustarpeiden kokonaisvaltaisten kartoitusten lisäämistä nykyisestä.

– Nykyisellään kartoituksia on paikoin vaikea saada, jolloin tarvittavat korjaustarpeet voivat jäädä huomioimatta, toteaa varapuheenjohtaja Tuula Telin.

Eläkeläiset ry:n valtuusto otti asiaan kantaa Tampereella tiistaina 24.5. pitämässään kokouksessa.