Lehtikuva/Emmi Korhonen

– On alkanut ikävästi näyttää siltä, että muiden kunta-alan järjestöjen edunvalvonta rakentuu ennen kaikkea vapaamatkustamiselle hoitajien siivellä, toteavat Millariikka Rytkönen ja Silja Paavola.

Hoitajajärjestöt paheksuvat muiden kunta-alan pääsopijoiden avointa hoitajien tavoitteiden vastaista toimintaa sekä valtakunnan tasolla että Kanta-Hämeessä.

Valtakunnan tasolla tapahtuvalla hoitajien tavoitteiden vastaisella toiminnalla järjestöt viitannevat maanantaina KT:n, JUKOn ja JAUn kanssa käytyihin neuvotteluihin erillissopimuksesta sovittelulautakunnan viime viikolla jättämän, hoitajaliittojen hylkäämän esityksen pohjalta. Kenkä puristaa siitä, että nämä kaksi pääsopijajärjestöä haluavat varmistaa saavansa samat palkankorotukset, jotka hoitajaliitot kenties myöhemmin onnistuvat saamaan. Ratkaisua ei siten maanantaina löytynyt.

Paikallisella ratkaisulla hoitojonot lyhemmiksi

Myös erillissopimus Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä on nyt hoitajien mukaan kaatumassa muiden pääsopijaosapuolten siipeilyyn.

Sairaanhoitopiirin johto lähestyi hoitajajärjestöjä ajatuksella erillissopimuksesta, jolla hoitajat olisivat saaneet palkankorotukset ja palkkaohjelman ja sairaanhoitopiiri työrauhan määräajaksi. Sairaanhoitopiiri perusteli avaustaan muun muassa vaikealla hoitajapula ja hoitojonojen pitkittymisellä, hoitajaliitot kertovat kannanotossaan.

Nyt hanke on kaatumassa, sillä muut järjestöt vaativat samoja korotuksia myös lääkäreille ja muulle henkilökunnalle. Vaativat, vaikka sopimisen tarkoituksena on hoitajapulan ratkaiseminen, Tehy ja SuPer harmittelevat samalla, kun ne kiittelevät sairaanhoitopiiriä rohkeasta uudesta avauksesta jumiutuneessa tilanteessa.

ILMOITUS

– Olette aidosti oivaltaneet, miten hoitajapula voidaan ratkaista, Tehyn Rytkönen kiittelee sairaanhoitopiiriä.

SuPerin Paavola toivoo, että Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT kuulee Kanta-Hämeen hätähuudon.

– Tarvitsemme ratkaisuksi valtakunnallisen sopimuksen ja valtion rahoituksen hoitajien pelastusohjelmalle.

JHL ja Jyty ärähtivät

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin yritys neuvotella erillisratkaisu sai odotetusta sapiskaa kuntatyöntajan KT:n suunnalta. Vahvasti siihen reagoi viime viikon lopulla myös Julkisen alan unionin JAUn ammattiliitot JHL ja Jyty. Ne ilmoittivat vastustavansa tarvittaessa kaksipäiväisellä lakolla sairaanhoitopiirin aikomusta neuvotella paikallisesti vain yhden osapuolen kanssa.

– Työnantajan on tasapuolisuuden nimissä neuvoteltava kaikkien SOTE-sopimuksen osapuolien kanssa. Kaikkien työntekijöiden etu on neuvotella sopimukset valtakunnallisella tasolla ja täydentää niitä yhteisellä paikallisella sopimisella, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine vaati viime perjantaina.