Emma Grönqvist

– Emme voi edes lyhyellä aikavälillä tehdä toimia, jotka vaarantavat ilmastotavoitteemme. Uudet pysyvät investoinnit maakaasuun olisivat koulukirjaesimerkki hukkainvestoinnista, sanoo europarlamentaarikko Silvia Modig (vas.).

EU-komissio julkisti eilen RePowerEU-esityksen, jonka on tarkoitus asettaa askelmerkit sille, miten EU:ssa irtaudutaan venäläisestä fossiilisesta energiasta.

Kokonaisuus perustuu kolmeen pääkohtaan: energiatehokkuuden parantamiseen, korvaavien energialähteiden luomiseen ja uusiutuvien energiamuotojen lisäämiseen. Keinovalikoimaan komissio ehdottaa muun muassa pakollisia aurinkopaneeleja uusien julkisten rakennusten katoille vuodesta 2025 ja asuinrakennusten katoille vuodesta 2029 alkaen. Myös lämpöpumppujen määrä on tarkoitus kaksinkertaistaa.

– Venäjän aloittama sota Ukrainassa on asettanut eurooppalaiset aivan uuden haasteen eteen. Venäläisestä energiasta on pyrittävä eroon nopeassa tahdissa. Tämä ei ole helppo tehtävä, koska samaan aikaan on pidettävä mielessä, ettei ilmastokriisi ole hävinnyt mihinkään. Emme voi edes lyhyellä aikavälillä tehdä toimia, jotka vaarantavat ilmastotavoitteemme, vasemmistoliiton europarlamentaarikko Silvia Modig sanoo.

– Sotatilanteen vaatimien toimien ja ilmastotavoitteiden välille on löydettävissä synergia. Suurelta osin tämä toteutuukin komission esityksessä, mutta esitys sisältää myös kyseenalaisia valintoja.

Päästökaupan huutokauppatulojen käyttö haasteellista

Modigin mielestä haasteellista on se, että komissio haluaa käyttää päästökaupan huutokauppatuloja kattaakseen osan paketin kustannuksista.

ILMOITUS

– Se on periaatteessa ihan hyvä ajatus, mutta komission esittämä tapa johtaa pahimmillaan päästöoikeuden hinnan laskuun, joka sitten taas vähentää motivaatiota tehdä tarvittavia investointeja päästöjen pienentämiseksi, mikä on koko päästökaupan idea.

RePowerEU-suunnitelman rahoitus on 300 miljardia euroa. Valtaosa rahasta käytetään kestävään energiaan.

– Mukana ovat kuitenkin myös maakaasu ja öljy. Tilanne on sodan takia hyvin haastava, ja on hyväksyttävä se, että hyvin lyhyellä aikavälillä joudumme turvautumaan fossiilisiin polttoaineisiin. Mutta missään tapauksessa emme voi tehdä uusia pysyviä investointeja esimerkiksi maakaasuun. Se olisi koulukirjaesimerkki hukkainvestoinnista, Modig sanoo.

Maakaasu on fossiilinen polttoaine ja ilmastolle erittäin haitallinen. Lähes koko sen tuotantoketjun ajan vuotaa metaania, joka on hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu.

Vihreä siirtymä vaatii suuria investointeja

RePowerEU-suunnitelman rahoituksesta 225 miljardia euroa tulisi jo päätetyistä elvytyspakettivaroista, jotka nyt kohdennetaan uudelleen ja tarkennetaan toimimaan muuttuvassa tilanteessa.

– Tämä on erittäin hyvä asia, ja sitä olen itsekin vaatinut alusta asti, Modig sanoo.

– Jotta vihreä siirtymä toteutuu, tarvitaan historiallisen suuria investointeja. Niitä ei rahoiteta yksin veronmaksajien rahoilla, vaan mukaan tarvitaan myös yksityinen pääoma. Kaikki rahavirrat on nyt saatava tukemaan vihreää siirtymää.

Modig muistuttaa, että RePowerEU on vasta komission suunnitelma, tarkat lainsäädäntöesitykset tulevat myöhemmin.

– Lopputulos voi näyttää aika erilaiselta, kun se on käynyt läpi koko pitkän päätöksentekoprosessin.