Jarno Mela

”Suomen työmarkkinoille tarvitaan turvatakuut.”

SAK:n lisäksi tänään on koolla STTK:n edustajiston kevätkokous samoin huolenaihein. Työmarkkinat ovat murroksessa ja työnantajat ovat halunneet romuttaa sopimusjärjestelmän.

Kokouksessa puhuneen puheenjohtaja Antti Palolan mielestä Suomen työmarkkinoilla tarvitaan turvatakuut.

– Elämme pitkittyneen pandemian, Ukrainan sodan ja turvallisuuspoliittisten uhkien myötä erittäin epävarmoja aikoja. Ne heijastuvat yritysten toimintaan ja kilpailukykyyn markkinoilla. Inflaatio kiihtyy, hinnat nousevat, on korkopaineita ja ostovoima heikkenee. Uhkiin pitäisi työmarkkinatoiminnassa vastata yhteistyöllä ja luottamusta vahvistavilla toimilla sen sijaan, että pyritään hajauttamaan sopimus- ja neuvottelujärjestelmää yhä pirstaleisemmaksi.

Palola sanoi, ettei STTK:ssa haikailla tupo-aikoja. Asiaa katsotaan käytännöllisen järjen näkökulmasta. Yleinen taloustilanne vaikuttaa voimakkaasti myös syksyn työmarkkinaneuvotteluihin.

– Talous- ja työmarkkinapolitiikassa tarvittaisiin kokonaisuus, jonka elementteinä ovat palkat, verot ja työn sivukustannukset. Samalla tukisimme työmarkkinoiden vakaata kehitystä. Näin turvaisimme palkansaajien toimeentulon, ostovoiman ja yritysten kilpailukyvyn.

ILMOITUS

Palola painotti, ettei kyse ole paluusta menneisyyteen, vaan Suomen tulevaisuudesta ja sen varmistamisesta, että olemme hyvinvointiyhteiskunta jatkossakin.

– Työmarkkinoiden turvatakuut edellyttävät työmarkkinaosapuolten molemminpuolista luottamusta, joka syntyy vain yhteisen tekemisen ja yhteisten onnistumisten kautta. Luottamusta ei oteta kaapista eikä se synny selkävoitoilla. Luottamusta on viime vuodet koeteltu, mutta optimistina uskon, että yhteistyön mahdollisuudet ovat edelleen olemassa. Järjen on otettava voitto tunteesta, pragmaattisuuden ideologioista ja yhteisen edun yksilön edusta.

Palola esitti myös itsekritiikkiä.

– Ammattiyhdistysten toiminta on jo pitkään ollut puolustustaistelua työelämän heikentymistä vastaan eikä uusia avauksia ja aloitteita ole kyetty edistämään.