Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Elinkustannusten nousun osittaisesta kompensoinnista päätettiin kehysriihessä vasemmistoliiton esityksestä.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas.) esittelee iltapäivällä eduskunnalle ylimääräisen indeksikorotuksen, joka korottaa suurinta osaa kansaneläkeindeksiin sidotuista etuuksista 1. elokuuta. Hallitus päätti kehysriihessä vasemmistoliiton vaatimuksesta elinkustannusten nousun osittaisesta kompensoinnista pienituloisille.

Lähetekeskustelu on vuorossa kahden muun esityksen jälkeen.

– Tämä esitys tuo pientä apua pienituloisimmille suomalaisille, mutta elinkustannusten nousua on seurattava tarkkaan ja lisätoimiin on varauduttava, Sarkkinen sanoo.

Ylimääräinen indeksitarkistus 1.8. korottaa suurinta osaa kansaneläkeindeksiin sidotuista etuuksista. Korotus koskee ainakin takuueläkettä, kansaneläkettä, työttömyysetuuksia, sairauspäivärahan ja vanhempainpäivärahan vähimmäismääriä, kotihoidontukea, toimeentulotuen perusosaa sekä opintorahaa.

Yksittäisen etuuden korotus on noin 3,5 prosenttia. Täysi kansaneläke nousee noin 24 euroa kuukaudessa, työmarkkinatuki ja peruspäiväraha 26 euroa, toimeentulotuen perusosa 18 euroa ja itsenäisesti asuvan täysi-ikäisen opintoraha noin 14,5 euroa kuukaudessa.

ILMOITUS

Näihin ylimääräisiin etuuskorotuksiin käytetään tänä vuonna noin 100 miljoonaa euroa ja samalla eläkeläisten verotusta alennetaan noin 60 miljoonalla eurolla.

Sarkkinen muistuttaa eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämisen olevan tämän hallituksen keskeisiä tavoitteita.

Vasemmistoliiton verkkosivuilla kommentoidaan, että joudumme kaikki pitkään maksamaan Putinin kammottavan hyökkäyssodan hintoja.

”Vasemmistoliiton mielestä erityisesti pienituloisten toimeentulo on pystyttävä turvaamaan, kun elinkustannukset nousevat nopeasti.”