Hanna Oksanen

“Me emme voi enää odotella, vaan TES-neuvottelujen ohella on varmistettava sosiaali- ja terveyspalveluiden veto- ja pitovoima työntekijöiden silmissä.”

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän tuoreessa kannanotossa pohditaan keinoja, joilla Turku työnantajana voi vahvistaa kiinnostavuuttaan työntekijöiden silmissä.

Taustalla on hoitoalan yleisen työvoimapula ohella se tosiasia, että moni Turun kaupungin sote-työntekijöistä on palkkakuopassa. Eroa kuukausipalkoissa saattaa valtuustoryhmän tietojen mukaan olla yli 100 euroa naapurikuntiin verrattuna.

– Tarvitsemme kaikki keinot käyttöön tilanteen korjaamiseksi, toteaa Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän puheenjohtaja Mirka Muukkonen.

Hyvinvointialueet tuovat tullessaan ensi vuonna myös palkkaharmonisaation, eli kuntien väliset palkkaerot poistuvat sote-alalta. Sitä ennen kunnat joutuvat kilpailemaan työntekijöistä.

Kunnat joutuvat miettimään omia ratkaisuja myös siksi, että julkisen sosiaali- ja terveysalan työehtosopimusneuvottelut ovat edelleen kesken. Turussa yhdeksi ratkaisuksi on löytynyt sitoutumispalkkio, jonka käyttöönotosta päätettäneen lähiaikoina.

ILMOITUS

Lähes 3000 vakanssia sitoutumispalkkion piirissä

Sitouttaminen tapahtuisi 500 – 1000 euron suuruisilla kertapalkkioilla. Isoin palkkio maksetaan, jos työsuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti kuusi kuukautta ja sen on voimassa yhä kuluvan puolen viimeisenä päivänä. Osa-aikaisille työntekijöille sitoutumiskertapalkkio maksetaan työssäoloajan suhteessa.

Kesäajan sijaisille ja muille määräaikaisille työntekijöille maksetaan palvelussuhteen päättymisen yhteydessä 500 euron suuruinen sitoutumispalkkio.

Sitoutumispalkkion piiriin kuuluu yhteensä noin 2900 vakanssia, joiden kustannusvaikutus on arviolta 3,8 miljoona euroa sivukuluineen.

Kaupungissa on viimeisten kuuden kuukauden ajalta jäänyt täyttämättä muun muassa 25 lähihoitajan vakanssi vanhuspalvelujen tehostetussa asumispalvelussa ja 59 lähihoitajan vakanssia kotihoidossa. Kokonaisuudessaan hyvinvoinnin palvelualueella on täyttämättä tällä hetkellä 200 avointa sairaanhoitajan vakanssia ja 274 lähihoitajan vakanssia.

Kuntalaisille tilanne näyttäytyy ikävänä.

– Esimerkiksi lastenneuvoloihin ei tällä hetkellä varata uusia aikoja, mikä tarkoittaa sitä, että lasten lakiin perustuvat vuosittaiset neuvolatarkastukset jäävät tekemättä. Terveyskeskuksiin on jo pitkään ollut suuria hankaluuksia saada yhteyttä edes puhelimitse käynneistä puhumattakaan. Kun terveysongelmia ei huomata ajoissa tai huolet jäävät kuulematta, on myös oireiden hoitaminen kuntoon vaikeampaa ja se vie enemmän aikaa. Samalla myös kustannukset kasvavat, Muukkonen kuvaa.

Sitoutumispalkkiolla Turku yrittää saada työntekijät pysymään kaupungin palveluksessa ja eläköitymässä olevat jatkamaan työntekoa.

– Ensi vuonna sosiaali -ja terveystoimi siirtyy hyvinvointialueille. Sitouttamispalkkio kohdistuukin vain kuluvaan vuoteen. Sillä varmistetaan työntekijöiden sitoutuminen loppuvuoden ajaksi, Muukkonen sanoo.

Monenlaisia toimia

Vasemmistoliitto on puhunut Turussa paljon esimerkiksi työn vaativuuden arvioinnista ja sille rahoituksen varaamisesta myös tänä vuonna kuten talousarvioneuvotteluissa on sovittu. Keskeneräisten palkkaneuvottelujen vuoksi tämä hanke on Muukkosen mukaan toistaiseksi siirtynyt, mutta Turun Vasemmistoliitto pitää asian esillä taustakeskusteluissa.

– Viime vuonna työn vaativuuden arviointiin ja sitä kautta palkkoihin saatiin lisärahoitusta miljoonan euron verran. Se toi lisäpalkkaa viime syksynä esimerkiksi kotihoitoon, Muukkonen kertoo.

Keinoja lisätä pito- ja vetovoimia sote-alan töissä mietitään kaiken aikaa.Keskeistä Muukkosen mukaan on kuitenkin se, että ammattilaisia on tarpeeksi, jolloin töissä jaksetaan uupumatta. Tämä taasen edellyttää riittävää palkkaa ja kunnollisia työehtoja.

Kunnallisesta asiaa voi Muukkosen mukaan yrittää edistää muun muassa vahvistamalla lähijohtamista, lisäämällä joustoa ja työntekijöiden huomioimista työpaikoilla.

– Sekä sillä, millaista työvoimapolitiikkaa kaupunki harjoittaa, hän lisää.

”Saatava kunnollinen palkkaratkaisu”

Mirka Muukkonen korostaa, että Turku on iso kaupunki ja siten myös iso kuntatyönantaja. Turun päättäjänä hän pitää tärkeänä kunnollista palkkaratkaisua.

– Aivan kuten vasemmistoliitto on valtakunnallisestikin sanonut ja ajanut. Itse näen että ratkaisun pitää olla monivuotinen kunnollinen kestävä paketti, johon vaaditaan rahoitusta myös valtiolta. On huono vaihtoehto, jos palkkaneuvottelut venyvät ensi vuodelle. Se pitää olla nimenomaa tämä hallitus, joka sen tekee.

Jos ratkaisu venyisi yli eduskuntavaalien ja oikeistohallituksen käsiin, edessä olisi Muukkosen mukaan niukkuutta.

– Oikeistohallituksella ei ole samanlaista halua etsiä ratkaisuja kuin nykyisellä hallituksella. Pahimmillaan pelkään, että jos nyt ei saada sitä palkkaohjelmaa syntymään ja rahoitusta siihen, niin sitä ei ehkä seuraavalla kaudellakaan synny. Jos näin käy, se tulee sitten jättämään ikuiset arvet meidän julkiseen terveydenhuoltoon.