UP/arkisto

Tänään 16.5. vietetään poikien päivää. Tutkimusten mukaan suomalaisilla pojilla menee keskimäärin hyvin, mutta heistä 20 prosenttia on PISA-tutkimuksen mukaan heikoimman tason lukijoita.

Viimeisimmän PISA-tutkimuksen perusteella ihan mukavasti, mutta heikosti lukevien määrän kasvu antaa aihetta huoleen, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Johanna Lahtela tänään poikien päivänä julkaistussa blogikirjoituksessaan.

Vuoden 2018 PISA-tutkimuksessa keskityttiin erityisesti lukutaitoon. Lahtela kirjoittaa, että suomalaisnuorten lukutaito on PISA-tutkimuksen mukaan maailman huipputasoa, vaikka sijoitus vertailussa on laskenut aivan kärkipaikalta. Syy laskevaan sijoitukseen on nopeasti lisääntynyt heikkojen lukijoiden määrä.

Johanna Lahtelan mukaan lukutaidon tarkastelu on erityisen tärkeää.

Suomalaispojista 63 prosenttia kertoi lukevansa vain, jos on pakko.

”Se on avaintaito, jonka pohjalle muu oppiminen rakentuu. Heikoimman tason lukijoilla opiskelu ja työelämässä pärjääminen on haastavaa. Vaikeudet pärjätä yhteiskunnassa lisäävät syrjäytymisriskiä.”

Suurin osa pojista lukee hyvin, mutta heikosti lukevien määrä kasvaa

Suomalaisista pojista noin viidennes eli 20 prosenttia oli heikoimman tason lukijoita. Suomalaisilla tytöillä vastaava osuus oli 7 prosenttia. Heikosti lukevien poikien määrä on kasvanut 7 prosenttiyksikköä vuodesta 2009.

ILMOITUS

Vastaavasti myös etevimpien lukijoiden ryhmässä tyttöjä oli enemmän kuin poikia. Tytöistä etevimpiä lukijoita oli noin 20 prosenttia, kun taas pojista parhaiten luki 9 prosenttia.

Poikien tyttöjä heikompi lukutaidon taso ei ole yksinomaan suomalainen ilmiö, vaan kaikissa PISA-tutkimuseen osallistuneissa maissa pojat lukevat tyttöja heikommin. Suomessa poikien ja tyttöjen välinen ero on kuitenkin OECD-maiden suurin.

Kaksi kolmasosaa pojista lukee vain pakon edessä

Blogissaan Johanna Lahtela pohtii syitä poikien heikompaan lukutaitoon.

”Oppilaiden lukuinnostuksella on yhteys lukutaitoon”, Lahtela kirjoittaa.

Suomalaispojista 63 prosenttia kertoi lukevansa vain, jos on pakko. Tytöillä vastaava luku on 39 prosenttia.

Johanna Lahtela huomauttaa, että oppimiseen tarvitaan tukea myös koulumaailman ulkopuolelta. Aiemmin on havaittu, että kotoa saadun tuen puute vaikuttaa erityisesti poikien oppimiseen. Sosiaalisten suhteiden ongelmat vaikuttivat poikien oppimiseen tyttöjä enemmän.

”Kotoa saatu tuki saattaisikin olla tärkeä auttava tekijä varsinkin heikoimmin pärjääville pojille”, Lahtela pohtii.