Sofie Jokinen

”Hyvä kotouttaminen korostaa maahanmuuttajien omaa toimijuutta ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa, eikä yritä tehdä kaikista samanlaisia.”

Vasemmistoliiton kansanedustajan Matti Semin mukaan maahanmuuttajien syrjintä työelämässä on yhä valitettavan yleistä.

– Suomen ei pidä olla sellainen maa, jossa työhaastatteluun ei pääse maahanmuuttajataustaisella nimellä. Me vasemmistossa pidämme keskeisenä, että Suomessa ehkäistään syrjintää. Pahimmillaan syrjintä voi luoda yhteiskuntaamme jakolinjoja ja varjoyhteiskuntia, joista kärsivät niin yksilöt kuin yhteiskunta, hän varoitti vasemmistoliiton ryhmäpuheessa eduskunnan käsitellessä kotoutumisen edistämisen selontekoa.

Semi kuvasi kotouttamisen olevan jatkuva, kaksisuuntainen prosessi, jossa maahanmuuttaja saa yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia taitoja, ja jossa yhteiskunta muuttuu monimuotoisemmaksi. Kotoutumisen tulee edistää maahanmuuttajien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan sen täysivaltaisina jäseninä.

Kotouttaminen on tärkeä osa kokonaisvaltaista maahanmuuttopolitiikkaa. Hyvä kotouttaminen korostaa maahanmuuttajien omaa toimijuutta ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa, eikä yritä tehdä kaikista samanlaisia. Onnistunut kotouttamispolitiikka myös tekee Suomesta houkuttelevan maan tulla töihin.

– Nettomuuton kasvu voisi vähentää Suomen julkisen talouden kestävyysvajetta merkittävästi, jos kotouttaminen onnistuu ja työllistyminen on korkeaa, Semi sanoi.

ILMOITUS

Maahanmuuttajien työllistyminen on yhä matalampaa muuhun väestöön nähden. Panostamalla kotoutumisen alkuun riittävillä ja oikein kohdennetuilla resursseilla, voimme tähdätä mahdollisimman nopeaan työllistymiseen, vasemmistoliiton ryhmäpuheessa todettiin.

Semin mukaan on kuitenkin huomioitava, että nopea työllistyminen ei ole ainoa onnistuneen kotoutumisen mittari.

– Pitkäjänteinen kouluttautuminen voi olla tarkoituksenmukaista pysyvien ja vahvojen työmarkkina-asemien saavuttamiseksi. Koulutus on myös yksi tehokkaimpia keinoja puuttua ylisukupolviseen huono-osaisuuteen. Kotoutumistoimien on tavoitettava myös työelämän ulkopuolella olevat.

Vasemmistoliitolle on tärkeää, että maahanmuuttajat voivat integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan täysivaltaisina jäseninä. Kotoutumistoimien tulee ehkäistä syrjintää ja syrjäytymistä sekä tukea yhdenvertaisuutta kaikissa elämänvaiheissa.

– Suomi tarvitsee maahanmuuttajia ja maahanmuuttajien työpanosta. Erilaisuus on rikkaus, ja on meidän vastuullamme luoda yhteiskuntaa, jossa jokainen voi taustastaan riippumatta voida hyvin, Semi sanoi.