Emma Grönqvist

Toisessa lakialoitteessa rangaistavaksi tehtäisiin myös ulkomaisen tiedustelupalvelun avustaminen.

Vasemmistoliiton kansanedustaja, lakivaliokunnan jäsen Suldaan Said Ahmed on tehnyt kaksi lakialoitetta rikoslain päivittämiseksi. Aloitteilla vastataan ajankohtaiseen turvallisuustilanteeseen. Hän esittää kahta uutta rikosnimikettä, joilla puututtaisiin informaatiovaikuttamisen räikeimpiin muotoihin sekä ulkomaisen tiedustelupalvelun avustamiseen.

– Venäjän Ukrainassa aloittama sota vaikuttaa koko Euroopan turvallisuuteen. Suojelupoliisi pitää Venäjän laaja-alaista vaikuttamista keskeisenä kansallisen turvallisuuden uhkana, ja on todennäköistä, että hybridi- ja informaatio-operaatiot Suomea vastaan lisääntyvät lähitulevaisuudessa, Said Ahmed sanoo.

Rikoslain maanpetoksia koskevaan lukuun hän esittää kahta uutta pykälää, joilla kriminalisoitaisiin informaatiovaikuttaminen vieraan valtion hyväksi ja ulkomaisen tiedustelupalvelun avustaminen.

Said Ahmed kerää kansanedustajien allekirjoituksia aloitteisiin tällä viikolla.

Aloitteen mukaan informaatiovaikuttaminen vieraan valtion hyväksi syyllistyisi henkilö, joka toimisi ensinnäkin vieraan valtion viranomaisen toimeksiannosta tai puolesta vierasta valtiota hyödyttääkseen tai Suomea vahingoittaakseen.

ILMOITUS

Tällaista informaatiovaikuttamista olisi pyrkimys vaikuttaa tai heikentää luottamusta valtiolliseen päätöksentekoon, viranomaistoimintaan, yhteiskunnan toimintakykyyn tai maanpuolustukseen. Se tapahtuisi levittämällä ilmeisen perättömiä tai harhaanjohtavia tietoja yhteiskunnallisesta päätöksenteosta, suomalaisen yhteiskunnan tilasta, Suomen maanpuolustuksesta, Suomen viranomaisten toiminnasta tai muusta Suomen turvallisuuteen vaikuttavasta seikasta.

– Kriittinen ja moniääninen yhteiskunnallinen keskustelu myös vaikeista tai sensitiivisistä kysymyksistä ja esimerkiksi turvallisuuspoliittisista ratkaisuista on keskeistä demokraattisessa yhteiskunnassa. Sen sijaan vieraiden valtioiden vihamielisiä vaikuttamisyrityksiä on torjuttava ja niitä vastaan varauduttava myös rikosoikeuden keinoin. Näin turvataan avoin keskustelu ja varmistetaan, etteivät ulkopuoliset pääse vaikuttamaan maamme ratkaisuihin, hän sanoo.

Turvallisuusselonteko loppusuoralle

Toisessa lakialoitteessa Said Ahmed esittää rangaistavaksi ulkomaisen tiedustelupalvelun avustamisen. Tekoon syyllistyisi se, joka vierasta valtiota hyödyttääkseen tai Suomea vahingoittaakseen luovuttaa ulkomaiselle tiedustelupalvelulle sen toimintaansa varten tarvitsemia tiloja, välineitä tai tietoja. Säännös koskisi muuta tiedon luovuttamista kuin rikoslaissa tarkoitettua vakoilua.

– Nykytilanteessa tiedämme, että Suomeen kohdistuu jatkuvaa, laajaa, hyvin resursoitua ja pitkäkestoista vieraiden valtioiden tiedustelua. On odotettavissa, että kiristynyt turvallisuuspoliittinen tilanne vain voimistaa tätä.

Eduskunta käsittelee parhaillaan ajankohtaisselontekoa turvallisuusympäristön muutoksesta. Käsittelyn yhteydessä valiokunnat ovat kuulleet laajasti asiantuntijoita. Viimeiset valiokuntien lausunnot selonteosta valmistuvat tällä viikolla.