IPS/Zadie Neufville

Jamaikan pääkaupungin Kingstonin ja St Andrew’n metropolialueen paheneva vesikriisi on joinakin vuosina johtanut veden säännöstelyyn. Kuivuus, rikkoutuneet pumput ja murenevat vesijohdot pahentavat vesikatkoja. Pääkaupungin alla olevasta pohjavedestä yli 104,3 miljoonaa kuutiometriä eli noin 60 prosenttia on saastumisen takia käyttökelvotonta. Pahenevan vesikriisin korjaaminen vie miljardeja dollareita ja monia vuosia.

Vuonna 2020 julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että korkeat nitraattipitoisuudet tekevät Kingstonin tärkeimmän pohjavesialtaan veden sopimattomaksi kotitalouskäyttöön. Saasteiden lähteitä ovat kaupungin monituiset jätevesialtaat ja veden ylipumppaus, joka johtaa maaperän ja pohjaveden suolaantumiseen.

– Vanhat tilastot eivät ole täydellisiä, mutta kloori- ja nitraattipitoisuudet ovat aina olleet yli sallittujen rajojen, tutkimusryhmän johtaja Arpita Mandal kertoo.

Kahdensadan vuoden jätevedet

Tutkimusraportti päätyi suosittelemaan kiireisiä toimia Kingstonin altaan saastumisen lopettamiseksi, mutta kemisti Debbie-Ann Gordon Smith huomauttaa, että puhdistaminen veisi erittäin kauan ja maksaisi erittäin paljon.

Koska jätealtaiden nesteistä 50-80 prosenttia imeytyy suoraan maaperään, monia kaupungin kaivoista on jouduttu sulkemaan.

ILMOITUS

Kahdensadan vuoden aikana jätealtaista valunut saaste aiheuttaa harmaita hiuksia vielä kauan, mutta pulmana on myös pohjavesialtaan täydentymisen hidastuminen. Hidastuminen johtuu muun muassa parkkipaikkojen maaperän kovettamisesta vettä läpäisemättömäksi. Siksi viranomaiset valmistelevat uusien kaivojen väliaikaista rakentamiskieltoa.

Jakelu on suurin ongelma

Jamaikan vesiviraston johtaja Peter Clarke luottaa, että Jamaikalla on riittävästi vettä vuosikymmeniksi eteenpäin. Jamaikan ongelmana ei ole niinkään veden vähyys kuin sen jakelu. Vuonna 2015 valtiollinen kansallinen vesikomissio käynnistikin mittavan hankkeen Kingstonin ikääntyvän vedenjakeluverkoston kunnostamiseksi.

Edelleen jatkuvassa kunnostustyössä on tähän mennessä puhdistettu vanhoja kaivoja, otettu vanhoja jätelaitoksia pois käytöstä, parannettu vesisäiliöitä, korvattu satoja kilometrejä yli 60 vuotta vanhoja vesiputkia uusilla ja korjattu 40 000 vuotoa. Vuodot veivät kaupungin juomavedestä peräti puolet.

Gordon-Smith ja Mandal ovat yhtä mieltä, että ilmaston muuttuminen, kaupungistuminen ja resurssien huono hoito pahentavat Kingstonin vesipulaa.

Englanninkielinen versio