Emma Grönqvist

Vasemmistoliiton kansanedustaja Suldaan Said Ahmedin mielestä huumeiden käyttöön tulisi puuttua ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon keinoin, rankaisemisen sijaan. Said Ahmed osallistui torstaina vastalauseeseen lakivaliokunnan mietintöön, joka koski kansalaisaloitetta kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamisesta.

Vasemmistoliiton helsinkiläien kansanedustaja Suldaan Said Ahmed jätti torstaina 28. huhtikuuta yhdessä Vihreiden kanssa vastalauseen lakivaliokunnan mietintöön, joka koski kansalaisaloitetta kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamisesta.

”Rangaistavuuteen perustuva huumausainepolitiikka stigmatisoi huumeiden käyttäjiä, aiheuttaa syrjäytymistä sekä eriasteisia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja ja heikentää hoitoon pääsyä”, lakivaliokunnan mietinnön vastalauseessa lukee.

Ei vastaa näkemystä päihdepolitiikan onnistumisesta

”Huumeiden käyttöön tulisi puuttua ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon keinoin, rankaisemisen sijaan”

Suldaan Said Ahmed näki vastalauseen jättämisen tarpeellisena, koska mietintö ei vastannut hänen näkemystään nykyisen päihdepolitiikan onnistumisesta. Huumausaineiden käyttö on lisääntynyt viime vuosina rangaistuksista huolimatta. Myös haitat ovat lisääntyneet.

– Suomalaisen päihdepolitiikan tulee perustua haittojen vähentämiseen, ei rankaisemiseen, Said Ahmed sanoo.

ILMOITUS

– Meidän tulee tavoitella yhteiskuntaa, joissa ketään ei stigmatisoida ja asioista uskalletaan puhua, jotta niitä voidaan kehittää. Tarvitsemme päihdepoliittisia ratkaisuja, jotka vievät meitä yhdessä eteenpäin eikä ketään jätetä ulkopuolelle.

Kansalaisaloitteen jättäjät sekä monet valiokunnan kuulemat asiantuntijat olivat sitä mieltä, että nykyinen huumausainepolitiikka ei ole onnistunut tavoitteessaan haittojen vähentämiseksi. Yli 55 000 suomalaista kansalaisaloitteen allekirjoittajaa vaati, että kannabiksen käytöstä ja hallussapidosta ei enää rangaistaisi.

– Lakivaliokunta kuuli käsittelyssään monia asiantuntijoita, joiden mukaan meidän pitäisi keskittyä päihdepolitiikassamme ennaltaehkäiseviin toimiin ja varhaiseen puuttumiseen, Said Ahmed toteaa.

– Huumeiden käyttöön tulisi puuttua ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon keinoin, rankaisemisen sijaan.

Vastalauseen mukaan asiantuntijakuulemisissa ehdotettiin rangaistuksista luopumisen vaikutusten selvittämistä.

– Olen samaa mieltä asiantuntijoiden kanssa – päihdepolitiikan arvioimiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan enemmän tietopohjaa. Meidän tulee ymmärtää syvällisemmin mikä toimii ja mikä ei, Said Ahmed lisää.