Jarmo Lintunen

Siitä lakivaliokunta oli yksimielinen, ettei kansalaisaloitetta kannabiksen rangaistavuuden poistamisesta voi sellaisenaan hyväksyä.

Eduskunnan lakivaliokunta esittää, että kansalaisaloite kannabiksen rangaistavuuden poistamisesta hylätään, eikä sen pohjalta ryhdytä muuhun valmisteluun.

Vihreiden Saara Hyrkkö ja Mirka Soinikoski sekä vasemmistoliiton Suldaan Said Ahmed jättivät mietintöön vastalauseen. Hekin ovat sitä mieltä, ettei aloitetta voida sellaisenaan hyväksyä. Vastalauseessa esitetään kuitenkin, että aloitteen pohjalta tulisi käynnistää laaja-alainen selvitystyö huumausainepolitiikan kehittämisestä.

– Viime kädessä erimielisyys kiteytyi yhteen isoon kysymykseen: pidetäänkö Suomen nykyisiä huumausainepolitiikan linjauksia ja rikoslainsäädäntöä toimivana ja onnistuneena, vai olisiko tarpeen toteuttaa laaja-alainen, tutkittuun tietoon perustuva arviointi ja selvitys tarvittavista kehitystoimista, Hyrkkö sanoo.

Hänen mielestään Suomen päihdepolitiikkaa tulisi tarkastella, arvioida ja kehittää laaja-alaisesti kaikkien päihteiden ja niitä koskevien haittojen osalta.

– Suomalaisen päihdepolitiikan tulisi rangaistusten sijaan painottua ehkäisevään työhön ja varhaiseen puuttumiseen. Huumeiden käyttöön tulisi puuttua ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon keinoin. Näitä näkökulmia myös lukuisat asiantuntijat painottivat.

Hyrkön mukaan monissa asiantuntijalausunnoissa kannatettiin tämänkaltaista selvitystä riippumatta siitä, mitä mieltä lausuja oli itse aloitteen ehdotuksesta.

– Suomeen huumausainepolitiikassa tarvitaan kokonaisvaltaisempaa tarkastelua ja punnitumpaa näkemystä. Nykyinen huumausainepolitiikka ei kertakaikkiaan ole onnistunut tavoitteessaan vähentää terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja. On olennaista, että huumeiden käytön sääntely perustuu tutkimustietoon. Vielä aika ei ollut sille kypsä.