Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Joudumme kaikki pitkään maksamaan Putinin hintoja, mutta erityisesti pienituloisia on tultava tässä tilanteessa vastaan, sanoo ministeri Hanna Sarkkinen.

Vasemmistoliiton vaatimuksesta hallitus päätti kehysriihessä elinkustannuksien nousun osittaisesta kompensoinnista pienituloisille. Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen mukaan sosiaaliturvaetuuksien ylimääräisen indeksikorotuksen valmistelu etenee. Korotuksen suuruus laskettaneen tammi-maaliskuun kuluttajahintaindeksin keskiarvon perusteella, jolloin kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien korotusprosentiksi muodostuu noin 3,5 prosenttia.

Sarkkinen kertoo Facebookissa, että esimerkiksi täyden kansaneläkkeen määrä nousisi noin 24 euroa kuussa, peruspäivärahan ja työmarkkinatuen noin 26 euroa, toimeentulotuen perusosan noin 18 euroa kuukaudessa sekä keskimääräisen ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrä noin 14 euroa kuukaudessa.

Ylimääräinen indeksikorotus saataisiin voimaan 1.8.2022 alkaen ja tätä seuraava 1.1.2023 tehtävä indeksikorotus määräytyisi normaalisti eli vuoden 2022 kolmannen neljänneksen elinkustannusindeksien keskiarvon perusteella.

”Nyt valmisteltava esitys tuo pientä apua pienituloisimmille suomalaisille, mutta elinkustannuksien nousun kehitystä on seurattava edelleen tarkkaan ja lisätoimiin eri sektoreilla varauduttava. Joudumme kaikki pitkään maksamaan Putinin hintoja, mutta erityisesti pienituloisia on tultava tässä tilanteessa vastaan”, Sarkkinen kirjoittaa.