Antti Yrjönen

Vasemmistoliiton Matti Semi: ”Sisäinen turvallisuus on eriarvoisuuskysymys”

Vasemmistoliiton kansanedustaja Matti Semi näkee sisäisen turvallisuuden ennen kaikkea eriarvoisuuskysymyksenä. Hän piti puolueen ryhmäpuheen eduskunnan täysistunnossa, jossa käsiteltiin sisäisen turvallisuuden selontekoa.

– Vasemmistoliitto korostaa, että eriarvoisuuden johdonmukainen purkaminen on tehokkainta turvallisuuspolitiikkaa, Semi sanoo.

Riittävästi resursseja

Semin mukaan keskeistä on varmistaa riittävät viranomaisresurssit ja ammattilaisten riittävä määrä. Pelastusala, poliisi ja ensihoito, mutta myös esimerkiksi koulupsykologit, maahanmuuttoviranomaiset ja oikeuslaitos vaativat riittäviä resursseja, jotta Suomessa on mahdollista luoda turvallista yhteiskuntaa.

Semi painottaa sitä, että viranomaisten resursseja on lisättävä, jotta kaikkialla ympäri Suomea on mahdollista saada apua nopeasti.

– Parasta sisäisen turvallisuuden edistämistä on ennaltaehkäisyyn perustuva politiikka, Semi sanoo.

ILMOITUS

– Myös sosiaaliturva ja koulutus ovat välineitä sisäisen turvallisuuden parantamiseen. On puututtava niihin juurisyihin, jotka johtavat rikollisuuteen.

Hän muistutti siitä, että vasemmistoliiton kanta on, että jokaiselle kuuluu oikeus turvallisuuteen sekä nopeaan apuun, riippumatta esimerkiksi asuinpaikasta, sukupuolesta tai omasta taustasta. Turvallisuuden perusta luodaan pitämällä kaikki mukana yhteiskunnassa.

– On syytä huomioida, että eri väestöryhmien turvallisuusuhat ovat hyvin erilaisia. Ei riitä, että Suomi on turvallinen suurelle osalle, jos se ei ole turvallinen asunnottomille tai vähemmistöille, Semi sanoo.

Sota aiheuttanut pelkotiloja

Semi otti kantaa myös Ukrainan sodan vaikutuksiin Suomessa. Keskustelussa pohdittiin Ukrainan tukemisen ohella sitä, miten Suomen tulee varautua oman turvallisuutensa järjestämiseen.

– Me vasemmistoliitossa yksiselitteisesti tuomitsemme Putinin sotilastoimet Ukrainassa. Putinin kylmäävä hyökkäys Ukrainaan on nostanut pelkotiloja myös suomalaisissa. On meidän vastuullamme palauttaa suomalaisille turvallisuuden tunne, jotta voimme elää hyvää elämää, Semi sanoo.

Semi pitää tärkeänä, ettei yhteiskuntaan synny sellaisia jakolinjoja, joita ulkoinen toimija voisi hyödyntää. Hän painottaa sitä, että Suomen sisäinen yhtenäisyys on turvallisuuskysymys sekä yhteisötasolla että yksilötasolla.