Lehtikuva/Vesa Moilanen

Suomalaisnuoret uskovat, että ympäristöongelmiin löytyy maailmanlaajuiset ratkaisut.

Nuoret pitävät ilmastonmuutosta tosiasiana ja luottavat vahvasti tieteeseen ilmastoasioissa: Ilmastonmuutoksen kiistävien nuorten määrä on vain muutamia prosentteja. Tämä käy ilmi tänään julkistetusta vuoden 2021 Nuorisobarometristä. Sen aiheina ovat ilmasto ja kestävä kehitys.

Nuoret myös uskovat, että ympäristöongelmiin löydetään maailmanlaajuisesti kestäviä ratkaisuja. Samaa mieltä väitteen kanssa olevien osuus on kasvanut vuoteen 2016 verrattuna, jolloin asiaa on viimeksi Nuorisobarometrissa kysytty.

Optimismia ilmassa

Selkeästi tärkeimmäksi päämääräksi koettiin rauha.

Tutkimuksen aineisto kerättiin alkuvuodesta 202 ja tuolloin suomalaisnuoret näyttävät olleen aiempaa optimistisempia tulevaisuuden suhteen. Suomalaiset myös erottuvat kansainvälisessä vertaillussa siinä, että olivat muita vähemmän huolissaan. Luottamus tulevaan on kasvanut niin oman, lähiympäristön, Suomen kuin maailman tulevaisuuden suhteen.

Erittäin optimistisesti suhtautuvien osuus on kaikissa mitatuissa ulottuvuuksissa ennätyksellisen korkealla tasolla. Jopa alkuvuonna 2021 eli keskellä korona-aikaa nuorten tulevaisuususkoon pandemialla ei näytä olleen kielteistä vaikutusta

Tyytyväisyys elämään laski koronaa edeltävään aikaan verrattuna, mutta on samalla tasolla kuin vuosina 2016 ja 2017.

ILMOITUS

Äänestämällä ja ostamalla vaikutetaan

Ilmasto-ongelmien ratkaisussa nuorille tärkeimmät keinot ovat tuotantotapojen muutos, tieto ja valistus sekä uudet teknologiset ratkaisut. Tehokkaimpina vaikuttamisen keinoina ympäristöasioissa nuoret pitävät äänestämistä, ostopäätöksillä vaikuttamista ja vapaaehtoistyötä ympäristöjärjestöissä.

Suhtautuminen ilmastolakkoihin ja suoraan toimintaan tehokkaina vaikuttamisen keinoina vaihtelee. Yleissivistävässä koulutuksessa olevat, nuorimmat sekä vasemmistolaisittain orientoituneet pitävät näitä keinoja tehokkaimpina.

Valtaosa nuorista on muuttanut omaa kulutuskäyttäytymistään ympäristöystävälliseen suuntaan.

– Käytännön politiikalla tulee lisätä nuorten luottamusta siihen, että ilmastonmuutoksen torjunta otetaan vakavasti. Vaikka nuorten usko tulevaisuuteen ja ilmasto-ongelmien ratkaisuun on parantunut, on käytännössä vielä paljon tehtävää, jotta ilmastokriisi saadaan torjuttua, valtion nuorisoneuvoston puheenjohtaja Elisa Gebhard sanoo.

– Erityisesti ympäristön suojelussa on tärkeää, että nuoret saavat äänensä kuuluviin päätöksenteossa. Kyse on tulevien sukupolvien oikeudesta elinkelpoiseen maapalloon.

Rauhan puolesta toimittava

Viimeaikaisten maailmanpoliittisten tapahtumien ja Ukrainan sodan kannalta ajankohtainen barometrin tulos on rauhan keskeinen merkitys nuorille. Barometrissa kysyttiin myös nuorten mielipiteitä siitä, kuinka tärkeää on, että Suomi toimii kansainvälisesti erilaisten päämäärien puolesta. Kysymyskohdat valittiin YK:n 17:stä kestävän kehityksen tavoitteesta.

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen oli nuorille seitsemästä valitusta kohdasta kolmanneksi tärkein, laadukas koulutus kaikille toiseksi tärkein, mutta selkeästi tärkeimmäksi päämääräksi koettiin rauha. Vastaajista lähes kaikki ilmoittivat, että Suomen toiminta rauhan puolesta on heille vähintään melko tärkeää.

Nuorisobarometri on vuodesta 1994 lähtien vuosittain toteutettu haastattelututkimus. Viime vuoden Nuorisobarometri perustuu 1900 puhelinhaastatteluun, jotka toteutettiin alkuvuonna 2021. Vastaajat ovat t5-29-vuotiaita.