Lehtikuva/Olivia Ranta

Pienituloisille ja vähävaraisille on järjestön mukaan ruuan ja energian nopeassa hinnannousussa turvattava inhimillinen perustoimeentulo.

– Kuntien on tarkistettava köyhyysohjelmansa ja pidettävä huolta myös niistä ihmisistä, jotka kriisien keskellä usein jäävät unohduksiin, sanoo Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi.

Ruuan ja energian nopea hinnannousu on järjestön mukaan näkynyt yhteydenottoina ja suurena ahdistuksena työttömien ja pienituloisten parissa.

Työttömien Keskusjärjestö kannattaakin Suomen sosiaali ja terveys SOSTE ry:n aloitetta perusturvan asteittaisesta korottamisesta kohti kohtuullisen minimin viitebudjettia sekä sitoa kaikki etuudet indeksiin. Toimeentulotuen ja työttömyysturvan tasoa tulee siis pikaisesti nostaa.

Arki muuttumassa selviytymistaisteluksi

Yhteydenotot työttömien järjestöön kertovat Hirsjärven mukaan selkeää kieltä siitä, että joidenkin työttömien jokapäiväinen elämä on muuttumassa selviytymistaisteluksi, jossa ruuasta ja lääkkeistä tingitään.

– Työttömän on vaikeaa pitää yllä terveellistä ja työkykyä ylläpitävää ravitsemusta. Kirkon diakoniatyöstä kerrotaan, että jotkut asiakkaat tulevat asioimaan nälkäisenä. Ensin on huolehdittava ruuan saannista, vasta sitten voidaan aloittaa keskustelu elämäntilanteesta ja muusta avun tarpeesta.

ILMOITUS

EU-ruoka-avun huolettaa

Työttömien Keskusjärjestö on hulissaan Ukrainan kriisin myötä nopeasti muuttuneesta tilanteesta ja hintojen kallistumisesta Suomessa. Järjestö kysyy myös, mikä on EU-ruoka-avun tulevaisuus Suomessa. Nykyinen kuivaruokajakelu päättyy maaliskuussa.

Työttömien Keskusjärjestö jäsenyhdistyksineen on ollut yksi suurimpia EU-ruokajakajia Suomessa. Viime vuonna EU-ruokaa jaettiin yhdistysten kautta yhteensä 368 807 kiloa.

EU:ssa on ollut valmisteilla uudistus, jossa ruoka-apu muuttuisi maksukorteiksi. Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski ihmettelee uudistuksen toimeenpanoa, joka saattaa aiheuttaa suuren aukon ruuan jakamiseen.

– Vielä ei ole tiedossa, milloin maksukortit saataisiin käyttöön, kuinka ne jaettaisiin avun tarvitsijoille ja kuinka suurella taloudellisella panostuksella ohjelma Suomessa toimeenpannaan. Yhdistykset mielellään tukevat avun tarvitsijoita, mutta ilman suurta taloudellista selkänojaa maksukorttiuudistus on mahdotonta toimeenpanna yleishyödyllisissä yhdistyksissä.

Työttömien Keskusjärjestön monet jäsenyhdistykset ylläpitävät ruokaloita, joissa voi aterioida edulliseen hintaan. Samoin monet yhdistykset jakavat kauppojen ja muiden organisaatioiden ns. hävikkiruokaa. Ruoka-avun jakajista ja jakeluajoista löytyy tietoa valtakunnalliselta verkkosivulta Ruoka-apu.fi.