Antti Yrjönen

Vasemmistoliiton Pia Lohikoski: ”Kulttuurialan ahdinko ei ole ohi – Väliinputoajista tulee ottaa koppi.”

Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski on huolissaan tuhansien kulttuurialan työntekijöiden ahdingosta, joka johtuu koronapandemiasta, kun yleisötapahtumat ovat olleet suljettuina.

Lohikoski teki hallitukselle kirjallisen kysymyksen kulttuuri- ja tapahtuma-alan tuen tasapuolisesta riittävyydestä.

– Uudet, työn joustavat muodot ovat kulttuurialalla tyypillistä. Osa yksinyrittäjistä tai freelance-työntekijöistä ei ole päätoimisia yrittäjiä tai kokeneita apurahataiteilijoita. He eivät välttämättä näy tilastoissa ja päädy tuen piiriin, Lohikoski sanoo.

”Ihmiset ovat ajautuneet vakavaan taloudelliseen kriisiin”.

Pitkään jatkunutta epävarmuutta

Lohikoski painottaa kirjallisessa kysymyksessään sitä, että toistuvat rajoitukset ja epävarmuus aiheutti paitsi työttömyyttä, myös vajaatyöllisyyttä: Keikkoja ei ollut riittävästi, jotta perheen olisi voinut elättää. Osa yksinyrittäjistä tai freelance-työntekijöistä on ollut taloudellisten tukijärjestelmien väliinputoajia.

– Pitkään jatkuneen epävarmuuden ja tulojen menetysten vuoksi tuhannet ihmiset ovat ajautuneet vakavaan taloudelliseen kriisiin, joka vaikuttaa myös heidän perheidensä arkeen. Ihmisten tarinoissa välittyy hätä: rahat eivät riittäneet ruokaan, vuokraan tai laskuihin, hän lausuu kysymyksessään.

ILMOITUS

Väliinputoajia paljon

Hallitus on jokaisessa lisätalousarvioesityksessä myöntänyt kulttuurialalle koronatukia, jotka on paljolti jaettu apurahojen muodossa.

– Apurahamuotoisen tuen sijaan osa toimeentulonsa menettäneistä kulttuurialan ammattilaisista on kaivannut korvauksia menetetyistä ansioista, Lohikoski toteaa.

Vuonna 2020 kulttuurialan työllisistä 28 prosenttia oli yrittäjiä. Hallituksen toimet ovat tukeneet paljolti juuri päätoimisia yrittäjiä, joille myönnettiin väliaikainen oikeus työttömyysetuuteen, jos työskentely päättyi koronatoimien vuoksi.

– Kulttuurialalle tyypillisiä ovat kuitenkin erilaiset uuden työn joustavat muodot. Tästä syystä koronarajoituksien vuoksi monet työnsä ja toimeentulonsa menettäneistä eivät suoraan ole näkyneet lomautettujen tai työttömäksi jääneiden tilastossa, Lohikoski sanoo.

Kuitenkin monet alan ammattilaiset ovat olleet tuen osalta väliinputoajia.

– Työtä tehdään esimerkiksi osana työryhmää tai osana tapahtumatuotannon kokonaisuutta. Apuraharumba ei ole kaikille taiteen ja tapahtumien tuotannossa työskenteleville tuttua hommaa. Mielestäni tukijärjestelmää tulisi tarkastella niin, että varmistetaan myös näiden alan ammattilaisten toimeentulo, Lohikoski sanoo.