@malminskeletor

Meemit ovat matalan kynnyksen vaikuttamiskanava. Oikeistomeemien rinnalle on viimeisen vuoden aikana noussut useita vasemmistolaisia meemitilejä.

Meemit tekevät politiikasta helpommin tajuttavaa ja tarjoavat erilaisia samaistumispintoja. Meemeillä vaikuttaminen on pitkään ollut ääri- ja laitaoikeiston juttu, mutta nyt pinnalla on vasemmalle kallellaan olevien meemien aalto.

Tutkijatohtori Saara Särmä tutkii MEMEPOL-hankkeessa meemejä ja politiikkaa. Meemeistä hän kiinnostui väitöskirjaa tehdessään.

– Kesällä 2008 Iran teki ohjuskokeen, josta useat kansainväliset mediat ja esimerkiksi Helsingin Sanomat julkaisivat kuvan neljästä lentävästä ohjuksesta. Jotkut bloggaajat huomasivat, että yksi ohjuksista oli photoshopattu, tästä seurasi paljon meemejä. Tapauksen myötä kiinnostuin meemeistä kansanvälisessä politiikassa ja päädyin käyttämään niitä väitöskirjassani aineistona, hän kertoo.

Toimiva meemi on nopea ajatus, joka resonoi vastaanottajille.

Tutkimuksen alussa Särmä oli kiinnostunut siitä, miten jotkin isommat organisaatiot käyttävät meemejä poliittisessa toiminnassa. Sitten mukaan astui Instagramin vasemmistolainen meemikenttä, joka vei mukanaan.

Laitaoikeiston ja oikeiston meemejä on tutkittu paljon kansainvälisestikin, ja ne ovat olleet dominoivia poliittisella meemikentällä. Vasemmistolaiset meemiartistit ovat uudempi ilmiö.

ILMOITUS

– Tällainen vasemmistolais-, anarkistis-, feministinen meemikenttä, on kauhean kiinnostava. Se on sellaista lempeää ja yhteisöllistä, toisin kuin laitaoikeiston kylmät ja kyyniset meemit, joissa piiloudutaan ironian tasojen taakse, Särmä sanoo.

Moni tekijä on kertonut alun perin aloittaneensa vastapainona laita- ja äärioikeiston meemeille.

– Aluksi reagointiin oikeistolaiseen politiikkaan tai persujen juttuihin, mutta sitten se aika nopeasti muuttui oman asian esiintuomiseen.

– Lempeä absurdius vetoaa minuun. Instagramin meemeissä on jotain samaa kuin Leea Klemolan näytelmissä, ne ovat humaaneja ja näyttävät hyväntahtoisella tavalla sen millaisia me ihmiset olemme.

Nopeita ajatuksia

Instagramin suomalaisella meemikentällä käsitellään laajasti muun muassa luokkakysymyksiä ja arvoja sekä vastustetaan kapitalismia.

Särmä uskookin, että nyt on vasemmistolaisten meemien aika. Instagramin lisäksi esimerkiksi Facebookin seksikkäimmät sosialistit -tilillä on paljon seuraajia.

– On myös olemassa ryhmä, jossa on tarkoitus tehdä ja levittää vasemmistolaisia meemejä, mutta meemien tekemällä tekeminen on vaikeaa, niiden pitää syntyä aika orgaanisesti.

Toimiva meemi on nopea ajatus, joka resonoi vastaanottajille. Esimerkiksi Särmän viraaliksi päätynyt All male panel -meemi syntyi lähes vahingossa.

@malminskeletor

Tutkija sanoo, että meemit ovat osa tämän päivän viestintää. Siitä kertoo sekin, että erilaiset organisaatiot pyrkivät tekemään omaa viestintäänsä meemien kautta.

Meemien yleistyessä myös niiden lukutaidon merkitys kasvaa.

– Meemeihin pätevät samat opit kuin mediakriittisyydessä, kuka julkaisee ja missä. Ennen meemit olivat huomattavasti anonyymimpiä, nyt kun on meemitilejä, niin siitä kokonaisuudesta pystyy päättelemään paljon. Satunnainen meemi on vaikeampi jäljittää.

Vaikuttavat meemit

Särmä uskoo, että meemit voivat muuttaa maailmaa, vaikka niiden vaikutusta on vaikea arvioida etukäteen. Esimerkiksi hänen All male panel -meeminsä nopeutti kehitystä, jossa akateemisessa maailmassa ei enää sallita miespaneeleja.

Saara Särmän viraaliksi päätynyt All male panel -meemi syntyi lähes vahingossa

– Ehdottomasti meemeissä on maailmanmuuttamispotentiaalia. Sekin on maailman muuttamista, että tulee hetkeksi hyvä fiilis, Särmä toteaa.

Myös meemiartistit uskovat, että meemeillä on mahdollista vaikuttaa ja saada muut ihmiset ajattelemaan.

Kaikki Paskaksi- tiliä ylläpitävä Riku Junttanen sanoo, että meemeillä on jo vaikutettu.

– Isoimpana esimerkkinä ovat Yhdysvaltojen poliittiset tapahtumat tai se, miten Suomen politiikkaan ja tapahtumiin reagoidaan. Meemit toimivat pääsääntöisesti huumorin avulla, joten meemeillä voidaan lieventää ihmisten tukalaa oloa ja ahdistusta ja niiden avulla voidaan keskustella rankemmistakin aiheista, kunhan ne eivät lyö jo lyötyjä henkilöitä.

Junttanen on ainoa meemiartisti, joka esiintyy tässä jutussa omalla nimellään. Hänen Kaikki Paskaksi -meemitilillään on lähes 10000 seuraajaa, lisäksi Junttanen tekee Kaikki Paskaksi & Ystävät -podcastia, jossa hän päästää tilien ylläpitäjiä ääneen. Hänellä onkin näköala siihen, miten suomalainen meemikenttä on muuttunut viimeisen vuoden aikana.

– Muutosta on tullut sen verran, että nykyään on todella paljon transpositiivisia tilejä, sekä ihan puhtaita hyvinvointiin keskittyviä wholesome-meemejä. Lisäksi on ilo huomata, miten Instagramin meemitilit ovat selkeästi vasemmistoon kallellaan.

Uusi tapa tehdä henkilökohtaisesta politiikkaa

Tähän juttuun haastatellut henkilöt tekevät meemejä, joiden sisältö kiertyy politiikan, antifasismin, feminismin ja työväen solidaarisuuden ympärille. Tekijät kertovat, että he haluavat töidensä heijastavan omia arvojaan.

Vahvasti feministiseen sisältöön keskittyvä Pikakahvimemegirl -tilin ylläpitäjä kertoo halunneensa tehdä sellaisia meemejä, joita itse jakaisi.

– Kun aloitin niin suomenkielisellä meemikentällä ei juurikaan ollut meemejä, joihin itse samaistuisin.

– Monissa meemeissäni on henkilökohtainen kokemus taustalla, mutta ne kertovat jotain myös tästä maailmasta. Suurin osa seuraajistani on suunnilleen itseni ikäisiä kaupunkilaisia, feminiinisiä ihmisiä. Käsittelen asioita, jotka koskettavat elämääni ja jotka koen merkityksellisiksi. Niitä ovat muun muassa yhteiskunnalliset asiat, eriarvoisuus ja köyhyys. Omat kokemukseni nostavat esiin laajempia rakenteita.

Meemit ovat viestintäkanava, jolla on sellaisia ominaisuuksia, joita aiemmilla medioilla ei ole ollut.

– Meemeissä kynnys saada oma ääni kuuluviin on matala. Jos tarkoitus on tuottaa uutisjournalismia, niin se ei tietenkään toteudu, mutta somessa pystyy ottamaan mediatilaa itselleen.

Meemejä voi verrata bloggaamiseen, Instagramin meemitilit ovat tekijöidensä näköisiä.

– Meemit ovat uusi tapa tehdä henkilökohtaisesta poliittista.

Samoilla linjoilla on myös Flint Neliseppo, joka sanoo meemien olevan matalan kynnyksen aktivismia, jossa on mahdollista saada oma äänensä kuuluviin tai antaa ääni sellaiselle, joka sitä enemmän tarvitsee.

Meemien tekijät myös oppivat toisiltaan.

– Näin cis-heteromiehenä voi erityisesti sanoa, on se, että olen oppinut feminismistä näiltä tovereilta enemmän kuin mistään muualta, Flint Neliseppo toteaa.

Kuulluksi tuleminen

Reilussa vuodessa yli 17000 seuraajaa saanut Pikakahvimemegirl tuntee painetta olla valveutunut.

– Kun aloitin tilin, en osannut ajatella, että siitä tulisi näin iso. Naisilla ja naisoletetuilla on jaettu kokemus siitä, ettei meitä kuunnella. Tämä mahdollisuus tulla kuulluksi ja vakavasti otetuksi on tuntunut ihan uudelta kokemukselta.

Flint Neliseppo uskoo, että kaikki meemien tekijät toivovat tulevansa kuulluiksi. Monelle meemiartistille meemit ovatkin tärkeä keino ja väylä saada omat mielipiteet näkyviin ja testattaviksi.

– Otan lihaelämässäkin aika hanakasti kantaa itselle tärkeisiin asioihin, ja se heijastuu kyllä sitten meemeihinkin, hän sanoo.

Isojen yhteiskunnallisten kysymysten lisäksi meemissä käsitellään myös pienempiä tai paikallisempia aiheita. Esimerkiksi Malmin Skeletor Oy nostaa säännöllisesti meemeissään esille Malmin alueelle ja ympäristöön liittyviä epäkohtia.

– En voisi olla Malmin Skeletor, jos en olisi koskaan maininnutkaan Malmia sisällössä, tilin ylläpitäjä toteaa.

Paikallisuuden lisäksi Malmin Skeletor käsittelee meemeissään äkkiväärällä otteella muun muassa työläisten asemaa.

– Pyrin meemeilläni saamaan ihmiset hymyilemään. Niissä on kuitenkin yhteiskunnallinen arvolataus.

Hyvä kantaaottava meemi suututtaa ihmisiä, jotka pelkäävät muutosta, eli pääasiallisesti fasistit, mutta myös piilofasistit, jotka eivät miellä olevansa fasisteja mutta ovat sisäistäneet sellaisia toiminta- ja ajatusmalleja.