Emma Grönqvist

– Vasemmiston ja sitoutumattomien vaaliliiton kokonaismenestyksen lisäksi myös äänestysprosentin nousu edellisistä vuoden 2017 vaaleista ilahduttaa, toteaa JHL:n toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen.

Ammattiliitto JHL:n tiistaina päättyneissä edustajistovaaleissa äänestysprosentti oli 30,6, mikä tarkoittaa kolmen prosenttiyksikön nousua vuoden 2017 edustajistovaalien äänestysaktiivisuuteen.

Alustavan vaalituloksen mukaan JHL:n vasemmiston ja sitoutumattomien vaaliliitto sai valtakunnallisesti 28,8 prosenttia äänistä, mikä tarkoittaa että valtakunnallinen edustajistopaikkamäärä säilyy jotakuinkin ennallaan. Tiedot vaalipiirikohtaisista tuloksista ja JHL:n 120-paikkaiseen edustajistoon valituista jäsenistä varmistuvat tasauspaikkalaskennan jälkeen.

Kaikkiaan edustajistoon oli ehdolla 869 henkilöä JHL demarit ja sitoutumattomat – sekä Vasemmisto ja sitoutumattomat -vaaliliitoista. Lisäksi ehdolla oli kuusi ehdokasta vaaliliittojen ulkopuolelta. Demarien ja sitoutumattomien vaaliliitto sai 70,6 prosenttia äänistä. Vaaliliittojen ulkopuolella olevien osuudeksi tuli 0,6 prosenttia äänistä.

Teija Asara-Laaksonen iloitsi äänestysaktiivisuuden noususta ja vasemmiston vaalituloksesta JHL:n edustajistovaaleissa.

Poikkeukselliset olosuhteet

Asara-Laaksonen muistuttaa poikkeuksellisissa olosuhteissa käydyistä vaaleista.

– Koronaepidemia on vaikeuttanut liiton jäsenten elämää ja toimeentuloa sekä haastanut liiton järjestöllisen toiminnan edellytyksiä jo liki kahden vuoden ajan. Käynnissä on ollut myös työmarkkinakierros, jossa eri toimialoilla on nähty muun muassa työnantajapuolen lisääntyvää halukkuutta irtaantua valtakunnallisista työehtosopimuksista.

ILMOITUS

– Ammattiliitot ovat puolustaneet oikeutta neuvotella ja sopia työntekijöiden työehdoista myös jatkossa sekä hakeneet aiheellista kompensaatiota sille, kuinka eri alojen työntekijät ovat joustaneet korona-aikana. Lisäksi kansainvälinen turvallisuustilanne kiristyi Vladimir Putinin Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuun loppupuolella.

JHL:n vasemmiston ja sitoutumattomien uusi ja vanha edustajistoryhmä kokoontuu 26.–27.maaliskuuta käymään läpi vaalitulosta ja valmistautumaan 6.–8. kesäkuuta pidettävään JHL:n edustajiston järjestäytymiskokoukseen.

Ryhmä tavoittelee edustajistovaalituloksen mukaista osuutta liiton hallinnossa ja käynnistää myös haun kesän jälkeen eläkkeelle jäävän toimialajohtaja Teija Asara-Laaksosen seuraajan tehtävään.