Lehti, jossa tämä kolumni julkaistaan, on viimeinen laatuaan, mitä Kansan Uutisten viikkolehteen tulee. Sen jälkeen lehti muuttuu kuukausittaiseksi julkaisuksi.

Uudistukset kuuluvat vahvasti sekä mediaan että politiikkaan. Vaikken usko printtimedian täydelliseen kuolemaan, on selvää, että etenkin nopea reagointi siirtyy yhä vahvemmin sähköiseksi. Tämä näkyy myös Kansan Uutisten toiminnassa, kun se on alkanut laajentaa toimintaansa myös audiovisuaaliseen viestintään.

Yhä useammalle podcastit ovat se median muoto, mitä kuluttaa esimerkiksi työmatkoilla paperilehden lukemisen sijaan. Samoin videot ovat vahvistaneet asemaansa mediakentällä. Myös allekirjoittaneen poliittisia analyysejä voi videoiden muodossa käydä katsomassa Kansan Uutisten YouTube-kanavalla!

Mediaympäristö ei ole ainoa muotoaan muuttava tila. Myös politiikka on jatkuvaa muutosta niin sisällöiltään kuin retoriikaltaan. Tämän vuoden kesäkuussa on vasemmistoliiton puoluekokous. Puoluekokous on paikka vahvistaa ja uudistaa puolueen linjoja ja toimintatapoja. Tällä kertaa uudistettavaksi tulee muun muassa puolueen periaateohjelma, jonka nykyinen versio on kirjoitettu lähes puolitoista vuosikymmentä sitten.

Vaikka periaatteet eivät muuttuisikaan merkittävästi, on hyvä päivittää ohjelmien kieltä ja tavoitteiden muotoilua. Nykyisessä ohjelmassa useaan otteeseen mainittu kolmas vasemmisto on tätä nykyä pölyttynyt reliikki ajalta, jolloin Tony Blair hallitsi Ison-Britannian työväenpuoluetta ja Francis Fukuyaman ”historian loppu” vaikutti yhä mahdolliselta.

ILMOITUS

Finanssikriisi ja sen jälkimainingit palauttivat luokkakysymykset ja taloudellisen eriarvoisuuden politiikan keskiöön. Samalla ilmastokriisin hidastaminen on epäonnistunut ja koemme sen yhä vahvemmin elämässämme.

Kuten kolmas vasemmisto, myös punavihreys alkaa terminä olla aikansa elänyt. Se käsittää nykyään niin oikeistovihreät kuin savupiippudemaritkin.

Vasemmistonuoret on tehnyt puoluekokousaloitteen siitä, että punavihreyden sijaan puolue määrittää itsensä ekososialistiseksi. On korkea aika sitoa ilmasto- ja talouspoliittiset tavoitteet toisiinsa, sillä vain kapitalismista eteenpäin siirtymällä voimme ratkaista ilmasto- ja eriarvoisuuskriisin.

Kirjoittaja on Vasemmistonuorten puheenjohtaja.