Emma Grönqvist

Vasemmistoliiton Said Ahmed: Ihmisoikeudet ovat vaarassa.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Suldaan Said Ahmed vaatii sisäministeriltä keinoja, joilla voidaan varmistaa, ettei Suomi käännytä turvapaikanhakijoita ilman hakemuksen asiaankuuluvaa käsittelyä.

Hän korostaa, että jokaisen käännyttämisen täytäntöönpanoon osallistuvan viranomaisen on aina oltava tietoinen turvapaikkamenettelyyn liittyvästä lainsäädännöstä ja ohjeistuksista.

Said Ahmed jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen maastapoistamisen laillisuuden varmistamisesta.

”Oikeus turvapaikkaan on ihmisoikeus”.

– Haluan kirjallisella kysymykselläni muistuttaa, ettei käännyttämisprosessissa ole varaa virheisiin, Said Ahmed sanoo.

– Kyse on elämästä ja kuolemasta. Viimeaikaisessa tapauksessa henkilö on lainvastaisesti käännytetty Suomesta Irakiin, jossa häntä on voinut kohdata hengenvaara. Suomi ei voi toimia näin.

ILMOITUS

Kyse ihmisoikeudesta

Said Ahmed viittaa kysymyksessään poliisin hiljattain saamaan virkarikostuomioon. Poliisi käännytti turvapaikanhakijan varmistamatta käännytyksen keskeytyksen tarpeellisuutta Maahanmuuttovirastolta. Henkilö oli tehnyt uuden turvapaikkahakemuksen päivää ennen pakkopalautustaan Irakiin.

Ulkomaalaislain ja Poliisihallituksen ohjeiden mukaan hakemus olisi tullut toimittaa Maahanmuuttoviraston arvioitavaksi ja keskeyttää käännyttämisen toimeenpano siksi aikaa. Oikeus arvioi poliisin syyllistyneen tapauksessa tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen.

– Oikeus turvapaikkaan on ihmisoikeus. Vain käsittelemällä jokaisen turvapaikanhakijan hakemuksen asianmukaisesti ja yksilöllisesti voimme varmistaa ihmisoikeuksien toteutumisen. Ketään ei saa koskaan palauttaa kuoleman, kidutuksen tai muun epäinhimillisen kohtelun vaaraan, Said Ahmed sanoo.