Lehtikuva/Vesa Moilanen

Li Andersson: Emme voi antaa lasten ja nuorten maksaa kovinta hintaa tästä pandemiasta.

Koulunkäynti on sujunut vaikeaan epidemiatilanteeseen nähden hyvin ja tilanne on hallinnassa. Tämä on ollut suurten kaupunkien viesti opetus- ja kulttuuriministeriölle nyt, kun koulujen kevätlukukautta on käyty kuukausi, opetusministeri Li Andersson kertoi tilannekatsauksessa keskiviikkona.

Koulujen joululoman loppuvaiheessa sosiaali- ja terveysministeriö esitti, että kevätlukukausi käynnistyisi omikronin leviämisen takia etäopetuksessa. Nyt on nähty, että tähän ei ollut tarvetta. Tauti on levinnyt myös lasten ja nuorten keskuudessa, mutta siitä huolimatta opetusta on voitu jatkaa.

– Tähänastiset kokemukset vahvistavat käsitystämme siitä, että oli oikea ratkaisu olla antamatta valtakunnallista etäopetussuositusta, Andersson sanoi.

Koulut ovat saaneet sekä valtakunnallisia että paikallisia ohjeita opetuksen terveysturvallisesta järjestämisestä. Tarpeen vaatiessa paikallisesti on mahdollisuus siirtyä myös etäopetukseen..

Tutkimusten mukaan korona-aika on tuonut mukanaan oppimisvajeita, jotka on Anderssonin mukaan kyettävä kuromaan umpeen. Kurottavaa jää myös seuraavalle hallitukselle.

ILMOITUS

– Emme voi antaa lasten ja nuorten maksaa kovinta hintaa tästä pandemiasta. Hallituksella on tänä keväänä edessään tärkeitä päätöksenteon paikkoja. Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää vuoden toiseen lisätalousarvioon 65 miljoonan euron määrärahaa esi- ja perusopetukseen koronasta johtuvien negatiivisten vaikutusten paikkaamiseen. Tämän rahoituksen avulla olisi esimerkiksi mahdollista palkata henkilöstöä vahvistamaan tukitoimia ja järjestämään tukiopetusta niin esi- kuin perusopetuksessakin.

Ammatilliseen koulutukseen ministeriö esittää 30 miljoonan määrärahaa kriisin aiheuttaman osaamisvajeen paikkaamiseen.

Lisää paineita kehysriiheen

Määrärahaesitysten lisäksi Anderssonin mukaan tarvitaan pitkäjänteisiä toimintamalleja lasten ja nuorten tukemiseksi. Tämän vaalikauden aikana on jo pilotoitu sitouttavaa kouluyhteisötyötä, jonka idea on saada kouluun aikuisia, joiden erityinen tehtävä on puuttua poissaoloihin ja muuhun oireiluun ennen kuin ongelmat pääsevät kehittymään vakaviksi. Näillä kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaisilla ei ole opettamiseen sidottua työaikaa, vaan aikaa kohdata nuoria.

Ministeriö esittää kevään kehysriihessä määrärahaa, jolla toiminta voidaan vakiinnuttaa.

Kehysriihessä ministeriö esittää jatkoa myös ammatillisen koulutuksen opettajien palkkaamiseen tarkoitetulle lisärahoitukselle.