Lehtikuva/Patrick Hertzog

Ministeri Krista Kiurun mukaan asia ei etene tällä kaudella, koska sitä ei ole hallitusohjelmassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisi maanantaina seitsemän suositusta huumekuolemien ehkäisemiseksi. Laitoksen mukaan huumekuolemien määrä on kasvanut Suomessa koko 2000-luvun. Vuonna 2020 huumeisiin kuoli Suomessa 258 ihmistä, kun vuonna 2010 vastaava luku oli 156.

Yksi ehdotuksista on sama, joka nousi esiin toissa viikolla aluevaalien puheenjohtajatenteissä. THL esittää, että Suomeen tulisi säätää määräaikainen erillislaki, jolla mahdollistetaan valvottujen käyttötilojen kokeilu.

”Valvotut tilat ovat paikkoja, joissa huumeita ongelmallisesti käyttävät voivat käyttää niitä turvallisemmin ja hygieenisesti terveydenhuollon työntekijän valvonnassa. Käyttöhuonekokeilusta saataisiin tärkeää tietoa, miten palvelu vaikuttaa myös huumekuolemiin”, THL esittää.

Vaalikeskusteluissa kokeilu sai tukea vain vasemmistoliitolta ja vihreiltä.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo teki joulukuun alussa hallitukselle kirjallisen kysymyksen huumeiden käyttöhuoneiden käyttöönotosta Helsingissä.

ILMOITUS

– Käyttöhuoneilla on havaittu olevan monia positiivisia vaikutuksia muualla Euroopassa, myös pohjoismaissa. Tanskassa ja Norjassa käyttöhuoneilla on pystytty estämään yliannostuskuolemia ja edistämään huumeriippuvaisten hyvinvointia. Nyt on aika ottaa huumeiden käyttöhuoneet kokeiluun myös Helsingissä, vaati Honkasalo.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) vastasi, että huumeiden käyttäjien käyttöhuoneista ei linjattu hallitusohjelmassa eikä niiden käyttöön oton mahdollistavan erillislain säätäminen näin ollen ole hallituskauden lainsäädäntösuunnitelmassa.

THL:n kaikki suositukset löytyvät täältä .