All Over Press/Arron Barnes / Alamy

Vasemmiston Kivelä vaatii kumottavaksi suden kiintiömetsästystä.

Kansanedustaja Mai Kivelä (vas.) on järkyttynyt Riistakeskuksen antamasta luvasta hävittää ihmisiä karttava susilauma Kainuussa Venäjän rajan tuntumassa.

Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat keskiviikkona. Kivelä on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen asiasta vastaavalle ministerille.

Absurdi ylilyönti

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi joulukuussa asetuksen, joka sallii suden kannanhoidollisen metsästyksen vuoden 2022 alusta. Aiemmin susien kaato on ollut mahdollista vain vahinkoperusteisilla poikkeusluvilla, joiden avulla on voitu tappaa ihmisille ja kotieläimille vaaraa aiheuttavia eläinyksilöitä.

– Asetus on johtamassa vasta muutama viikko voimaantulonsa jälkeen absurdiin ylilyöntiin. Saunajärven sudet ovat ihmisen näkökulmasta ihannesusia, jotka elävät susielämäänsä rauhassa ketään häiritsemättä. Asetus tulisi kumota, Kivelä sanoo.

”Asetus tulisi kumota”.

– Vaikuttaa siltä, että kiintiömetsästyksen salliminen on johtamassa tilanteeseen, joka kannustaa hävittämään susia, joista ei ole ihmisille minkäänlaista muuta kuin mielikuvatason haittaa. Tällaisten susien valikoiminen tapettavaksi koituu pitkällä tähtäimellä myös ihmiselle vahingoksi, kun ne eivät pääse siirtämään ihmisarkaa perimäänsä eteenpäin.

ILMOITUS

Ministeriö meni asioiden edelle

Kaatoluvan hakija on perustellut hakemustaan susilauman ihmisarkuuden vähenemisellä ja alueen metsäpeurakannan pienenemisellä. Sekä laumaa kolme vuotta seurannut luontokuvaaja että Riistakeskus kuitenkin toteavat, etteivät väitteet pidä paikkaansa. Saunajärven syrjäinen lauma ei ole aiheuttanut akuutteja vahinkoja.

Riistakeskus perustelee puoltavaa päätöstään sillä, ettei muuta tyydyttävää ratkaisua kannanhoidollisen tavoitteen saavuttamiseksi ole. Lupapäätöksessä viitataan Luonnonvarakeskuksen väliraportissaan määrittämiin viitearvoihin.

Kivelä kuitenkin pitää viitearvolaskentaan vetoamista kyseenalaisena, ja muistuttaa siitä, että Luonnonvarakeskus (Luke) vasta valmistelee susikannan suotuisan suojelutason viitearvon määrittämiseksi selvitystä, joka on valmistumassa syksyllä

Hän paheksuu sitä, että ministeriö käytti keskeneräistä laskentatyökalua kannanhoidollista metsästystä koskevan asetuksen valmistelussa, vaikka oli tiedossa, että yhdessä sen osassa oli jopa vääriä tuloksia tuottava ohjelmointivirhe.

– Asetuksen valmistelussa olisi minimissään pitänyt odottaa Luken selvityksen loppuraporttia, eikä viedä sitä pakolla eteenpäin keskeneräisillä tiedoilla, Kivelä sanoo.

Kivelä kysyy kirjallisessa kysymyksessään, aikooko ministeri reagoida Saunajärven lauman tapaukseen, ja miten varmistetaan, ettei kiintiömetsästys johda epätarkoituksenmukaiseen tappamiseen.

Myös luonnonsuojelujärjestöt ovat ottaneet asiaan kantaan. Luonto-Liitto vaati torstaina perumaan sudentappoluvat.