All Over Press/Juha Metso

Luonto-Liitto vaatii perumaan sudentappoluvat. Se arvioi suomen petopolitiikan olevan vihamielistä.

Suomen harjoittama susipolitiikka on vihamielistä luonnonvaraisia villieläimiä kohtaan. Näin arvioi Luonto-Liitto torstaina lähettämässään tiedotteessa.

Arvio on kommentti siihen, että maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva Suomen riistakeskus on myöntänyt sudentappolupia, joista osa on tarkoitus kohdistaa kokonaisten susilaumojen hävittämiseen.

Asiasta keskiviikkona kertoneen Helsingin Sanomat mukaan kyseessä on muun muassa yksi Suomen syrjäisimmistä susilaumoista.

Sutta uhkaa myös jatkuva salametsästys.

Se on Kainuun erämaassa elävä Saunajärven kahdeksan suden lauma. Lauman reviiri sijaitsee syrjäseudulla Venäjän rajan tuntumassa, eivätkä sudet ole aiheuttaneet harmia.

Rikkoo direktiiviä

Luonto-Liitto arvioi tiedotteessaan, että Suomen susipolitiikka rikkoo räikeällä tavalla EU-lainsäädäntöä, jota Suomen on velvollisuus noudattaa. Se tähdentää suden olevan Suomessakin EU-lainsäädännöllä tiukasti suojeltu laji ja Luontodirektiivin artiklan 12 mukaisesti tahallinen tappaminen on kiellettyä.

ILMOITUS

Tappamisen pitää olla aina viimeinen vaihtoehto. Susi on Suomessa erittäin uhanalainen ja rauhoitettu laji.

– On käsittämätöntä, että Suomessa suden ei anneta elää edes erämaa-alueilla, Luonto-Liiton järjestöpäällikkö Sami Säynevirta ihmettelee.

– Suomen valitsemaa susivihamielistä ja luontoarvoja runnovaa toimintatapaa ei pidä hyväksyä. Myönnettyjen sudentappolupien lisäksi sutta uhkaa lajiin kohdistuva jatkuva salametsästys.

Luonto-Liitto vetoaa viranomaisiin

Luonto-Liitto vetoaa Suomen poliisiin, rajavartiostoon ja sisäministeriöön sudentappolupien peruuttamiseksi. Riistahallintolain perusteella Suomen riistakeskus voi poliisin tai rajavartiolaitoksen esityksestä peruuttaa pyyntiluvan.

– Sudenmetsästyksen peruuttaminen on viranomaisten taholta perusteltua kokonaisuudessaan. Suomen päätös sudenmetsästyksen aloittamisesta 1. päivä helmikuuta on vakavassa ristiriidassa Suomea velvoittavan EU-lainsäädännön ja EU:n luontodirektiivin kanssa. Sudenmetsästys pitää pysäyttää, sanoo Luonto-Liiton suurpetovastaava Francisco Sanchez Molina.

Luonto-Liitto teki susiaiheisen kantelun EU:n komissiolle joulukuussa 2021 yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton ja WWF Suomen kanssa.